Projecten uit Toolbox Dorpse Architectuur in de kijker in de Architect

Het nieuwe nummer van de Architect staat in het teken van Gebouwde gastvrijheid op verschillende schaalniveaus: stedenbouw, architectuur en interieur. Hoe zorg je ervoor dat je steden, gebouwen en interieurs maakt voor iedereen? Welke middelen zet je daarvoor in?

Vele sociale interacties – van een vluchtige glimlach tot een uitgebreid gesprek – vinden plaats op de stoep, in de gezamenlijke entreehal, op het gedeelde erf of over de haag in de voortuin. Edith Wouters van AR-TUR geeft in haar essay Gastvrij binnenkomen in het Vlaamse dorp voorbeelden van plekken voor ongedwongen ontmoetingen. Aan de hand van zes projecten uit de Toolbox Dorpse Architectuur toont ze nieuwe woongebouwen in Vlaamse dorpen waar een geleidelijke overgang tussen het publieke domein en de private woning uitnodigt tot ontmoeting. Het artikel met uitgebreid fotoverslag lees je in het septembernummer van de Architect.