Wil jouw stad of gemeente aan de slag met een coöperatief woonproject?

AR-TUR verspreidt graag de oproep van het agentschap Wonen-Vlaanderen en het departement Omgeving die een leertraject ‘coöperatieve woonprojecten’ opzetten. Hiermee willen ze steden en gemeenten aanmoedigen om met dit vernieuwende woonmodel aan de slag te gaan.

Heb je een interessante site en wil je jouw stad of gemeente op de kaart zetten als pionier? Stel je dan kandidaat voor 16 mei 2022. Na selectie krijg je een begeleidingstraject op maat, doe je kostbare kennis en ervaring op en creëer je een maatschappelijke meerwaarde voor je gemeente in de vorm van een kwalitatief coöperatief woonproject.

Coöperatief wonen

Coöperatief wonen is een innovatief woonmodel: burgers stappen samen in een onderneming om te kunnen wonen op een manier die voor ieder apart niet haalbaar is. Burgers en/of ondernemingen zijn aandeelhouder en hebben inspraak in het beleid en het beheer van de wooncoöperatie. Coöperatieve woonvormen kunnen het antwoord bieden op heel wat ruimtelijke en sociale vraagstukken binnen het lokale beleid van uw stad of gemeente.

Het traject van het agentschap Wonen-Vlaanderen en het departement Omgeving zal gevoed worden door experimenten in vijf concrete proeftuinen, waarin de betrokken gemeenten ondersteuning krijgen op maat.

Ondersteuning op maat

De vijf geselecteerde steden en gemeenten krijgen deskundige begeleiding, afgestemd op de concrete noden. Elk project krijgt een individueel begeleidingstraject op maat van het lokale vraagstuk.

De concrete ondersteuning omvat:

  • begeleiding van de gemeente bij het uitwerken van de ruimtelijke visie voor de site
  • begeleiding bij het lanceren van een lokale oproep naar geïnteresseerde initiatiefnemers voor een coöperatief woonproject
  • ondersteuning van de initiatiefnemers bij het uitwerken van de ruimtelijke en coöperatieve aspecten van het coöperatief woonproject.

Infomoment 8 maart 2022

Op 8 maart 2022 vindt er een infomoment plaats in Brussel van 09u30 tot 12u30, waarbij er ook extra tijd is voor vragen.
Inschrijven voor die infomoment doe je hier.

Wie kan indienen?

Alle steden en gemeenten in Vlaanderen kunnen indienen onder de essentiële voorwaarde dat de gemeente één of meerdere concrete sites (bebouwd of onbebouwd) kan aanbrengen voor een coöperatief woonproject . De site(s) is (zijn):

  • in eigendom van de gemeente,
  • in eigendom van een publieke of private rechtspersoon met een non-profit karakter (bv. eigendom van een intercommunale, vzw of stichting, erkenning sociale onderneming),
  • een combinatie van de voorgaande mogelijkheden.

Meer info

Meer info over o.a. voorbereiding, achtergrondinformatie, selectiecriteria en -procedure en kandidaatstelling is na te lezen op de website van het Departement Omgeving.