AR-TUR x BLAST | Regionale bijeenkomst open oproep Over grenzen op 20 juni

Op 20 juni zoekt het Nederlandse BLASt in samenwerking met AR-TUR de grens op. Op verzoek van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie organiseren we samen een regionale bijeenkomst over de open oproep Over grenzen.

Met deze open oproep nodigt het Stimuleringsfonds (ruimtelijk) ontwerpers uit om, in samenwerking met relevante coalitiegenoten, ontwerpend onderzoek te doen naar urgente opgaven en uitdagingen in de Nederlandse grensgebieden. Het doel van de open oproep is om vanuit gelijkwaardigheid, meervoudigheid en wederkerigheid op verschillende schaalniveaus te komen tot nieuwe, grensoverschrijdende perspectieven die helpen de toekomst in deze gebieden vorm te geven.

AR-TUR doet een warme oproep aan de Belgische ontwerpers om coalities aan te gaan met Nederlandse actoren om samen deel te nemen aan deze boeiende oproep.

De regionale bijeenkomst vindt plaats op 20 juni op de grens van Nederland en België in Rootz, het nieuwe kennis- en innovatiecentrum voor en van de boomkwekerij op Hazeldonk. De bijeenkomst maakt deel uit van een reeks regionale bijeenkomsten in het kader van de open oproep Over grenzen met een online kick-off moment op 6 juni.

Op 20 juni gaan we aan de hand van twee keynotes en een panelgesprek de ruimtelijke opgaves in het landschap rondom de grensoverschrijdende Kempen verkennen. Daarnaast zal het Stimuleringsfonds aanwezig zijn om de open oproep toe te lichten.

Praktisch

Regionale bijeenkomst

  • WAAR
    Rootz - Treeport 1 - 4891 PZ Rijsbergen (Nederland)

  • WANNEER
    Donderdag 20 juni 2024 van 15u30 tot 19u00

  • vrije toegang tot de regionale bijeenkomst
  • inschrijven via deze link.


Open oproep: Over grenzen
Alle informatie en documenten over de open oproep kan je hier terugvinden.