Publicaties

Een overzicht van de publicaties van AR-TUR. Van de boeken Toolbox Dorpse Architectuur en Architectuur in de golden sixties: de Turnhoutse School, tot de reeks CAHIER over de bevindingen van het Kempenlab.

20231016toolbox

Toolbox Dorpse Architectuur

Een scala aan voorbeeldprojecten hoe wonen in dorpen beter kan.

De Toolbox Dorpse Architectuur presenteert een ruime selectie van inspirerende voorbeelden op maat van het dorp. Het boek biedt ontwerpinstrumenten aan in de vorm van dorpse ‘figuren’ en ‘tactieken’ voor het wonen in meervoud. En het schetst de randvoorwaarden voor een goed proces. De Toolbox is een uitnodiging om zelf aan de slag te gaan, om het gesprek aan te knopen over wat nu precies goede dorpse architectuur is en om de ontwerpconcepten uit te testen op het terrein.

De Toolbox Dorpse Architectuur is een boek en reizende expo op initiatief van AR-TUR in samenwerking met het departement Architectuur van de KU Leuven. Het project wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid, gemeente Malle, gemeente Olen, cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Antwerpen, en de partners van AR-TUR.
Redactie: Ward Verbakel, Edith Wouters, Evelien Pieters, Bart Biermans, Joeri De Bruyn / uitgever: Public Space / 17 x 24 cm, 256 pagina's / isbn: 9789491789281
€29,50
20231016 kempenatlas

Kempenatlas

Van terra incognita tot hotspot. De Kempen in kaart gebracht.

De Kempenatlas brengt de Antwerpse Kempen voor het eerst grondig in kaart. Twaalf thematische kaarten geven een inzicht in de ruimtelijke ontwikkeling en de toekomstmogelijkheden van de regio. Meer dan tweehonderd foto’s van archetypische plekken tonen de Kempen in al hun facetten. De Kempenatlas is hét referentiewerk en een inspiratiebron voor iedereen die mee de schouders wil zetten onder een duurzame toekomst voor de regio.

Redactie: Maarten Van Acker, Edith Wouters, Evelien Pieters, Bas Van der Veken, Joeri De Bruyn / Cartografie: MUST stedenbouw / Fotografie: Filip Dujardin / uitgever: Public Space / 27 × 37 cm, 240 pagina’s, hardcover / isbn: 9789491789168
€40
20240213 cover kaart geel 3

Architectuurkaart - s t i l

Luwe plekken in Turnhout - rustpunten in de stad

Deze architectuurkaart neemt je mee langs luwe plekken in Turnhout die geselecteerd werden op het kruispunt van architectuur, literatuur en stilte. Geborgen, soms verborgen, plaatsen in de stad die een rustpunt bieden en de prikkels om je heen beperken. Het zijn plekken om bij stil te staan, zowel fysiek als mentaal. Ze geven de kans om even om je heen te kijken, te reflecteren of de dingen vanop een afstand te beschouwen.

AR-TUR, Avansa Kempen en Bibliotheek Turnhout organiseerden op 11 februari 2024 een wandeling naar aanleiding van het evenement s t i l van cultuurhuis de Warande. De s t i l l e wandeling leidt je naar verscholen plekken in Turnhout waar zowel architectuur als literatuur elkaar ontmoeten en je de verschillende aspecten uit de stiltebloem kan ontdekken. Je kan de route via deze kaart ook zelf bewandelen en al dan niet uitbreiden met nog een aantal andere haltes. Beleef de kwaliteiten van stilte, rust en ruimte en ontdek dat stil(te) meer dan stil is.

Je kan de gedrukte kaart bestellen, enkel de verzendkosten worden aangerekend.
20231016 cahier11

CAHIER 11

Wijkmotor: een reality-check

Verslag van de eerste toepassing van de Wijkmotor die ontstond uit het Kempenlab Wijkrenovatie. AR-TUR implementeerde het werkmodel in de modernistische woonwijk Egelsvennen in Mol en trad op als tijdelijke wijkregisseur tijdens het traject. Gaandeweg ontstond zo een autonoom functionerend wijkcollectief dat de opmaak van een integraal masterplan voor de wijk initieerde. Het is de bedoeling dat het wijkcollectief ook op lange termijn een holistische aanpak van de wijk, met inbegrip van de erfgoedaspecten, blijft bewaken. De Wijkmotor blijkt ondertussen een krachtige methodiek om ook andere wijken – al dan niet met erfgoedwaarde – toekomstbestendig te maken.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2023
Gedrukt verkrijgbaar voor €15 (excl. verzendkosten).
Cahier10

CAHIER 10

Zorgzame mobiliteit in rurale gebieden

Verslag van het Kempenlab Zorgzame Mobiliteit, over de zoektocht naar een meer duurzame en zorgzame mobiliteit in rurale gebieden waar buslijnen worden geschrapt en autodeelsystemen niet rendabel zouden zijn. Wat zijn precies de uitdagingen? Hoe creëren we samen met bewoners oplossingen waar zij bij gebaat zijn? AR-TUR onderzocht in samenwerking met UHasselt en Gemeente Nijlen hoe spelmethodieken een meer duurzame en zorgzame mobiliteit kunnen stimuleren door bewoners te betrekken. Het traject resulteerde in enkele concrete resultaten in casuslocatie Bevel.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2022
Gedrukt verkrijgbaar voor €10 (excl. verzendkosten).
Cahier9

CAHIER 9

Wijkmotor

Verslag van het Kempenlab Wijkrenovatie, over de zoektocht naar een integrale aanpak van sociale woonwijken met erfgoedwaarde. Vanuit de expertise rond Kempense projecten uit de golden sixties selecteerden we twee wijken met een hoge erfgoedwaarde op basis waarvan we in het Kempenlab kennis opbouwden: Egelsvennen in Mol en de Parkwijk in Turnhout. Het traject resulteerde in een werkmodel met aanbevelingen, dat aanknopingspunten biedt voor een toekomstgerichte aanpak: de Wijkmotor. AR-TUR werkt in dit Kempenlab met onder meer de sociale huisvestingsmaatschappijen de Ark en de Molse Bouwmaatschappij en de Provincie Antwerpen.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2019
Gedrukt verkrijgbaar voor €5 (excl. verzendkosten).
Cahier8

CAHIER 8

Landschap van kerken

Verslag van het Kempenlab over hoe de toekomst van kerkgebouwen in een niet-stedelijke context vorm te geven – tussen affectieve en gebruikswaarde. Hoe kunnen we kerkgebouwen transformeren op een waardevolle manier voor en met de omgeving, en wat kunnen we daarbij leren uit onderzoek en gerealiseerde en lopende initiatieven? Het resultaat is een reeks aanbevelingen voor beleidsmakers als ook voor de aanpak van concrete herbestemmingstrajecten. Het Kempenlab organiseerde AR-TUR samen met KU Leuven, parochie Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand Den Hout, Erfgoed Noorderkempen en de gemeente Beerse.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2019
Gedrukt verkrijgbaar voor €5 (excl. verzendkosten).
Cahier7

CAHIER 7

Gevangen in open landschap

Verslag van het eerste Kempenlab over de gevangenissen in het Kempense landschap. Een bont gezelschap van kabinetsmedewerkers, volksvertegenwoordigers, schepenen, gevangenisdirecteuren, welzijnswerkers, professionals, professoren, ontwerpers én gedetineerden ging samen in gesprek. Georganiseerd in samenwerking met BAVO/KU Leuven en Opleidingscentrum voor Penitentiair Personeel.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2017
Gedrukt verkrijgbaar voor €5 (excl. verzendkosten).
Cahier6

CAHIER 6

WoonLabo

Hoe kunnen we in de toekomst anders wonen? En hoe krijgen we iedereen, jong en oud, mee in dit verhaal? Verslag van de het traject WoonLabo in 2015-2016, in samenwerking met de Stadsregio Turnhout, Universiteit Antwerpen en Universiteit Hasselt. Ook lees je over de lezingen in de reeks Bouwstenen voor een nieuwe wooncultuur. Die organiseerden we samen met Kamp C.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2017
€5 / uitverkocht
Cahier5

CAHIER 5

Duurzame transformatie

Verslag van de lezingenreeks over duurzame transformaties op diverse schaalniveaus: gebouw en landschap, dorpskern, verkaveling, industriesite en interieur. Hoe maken we de bestaande gebouwde omgeving geschikt voor de toekomst? Hoe blazen we nieuw leven in bestaande structuren? Elf architecten en planners vertellen hoe zij die veranderingsprocessen duurzaam vormgeven.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2016
Cahier4

CAHIER 4

Architectuurkwaliteit en opdrachtgeverschap

Over de voortdurende zoektocht naar architectuurkwaliteit en de invulling van goed (publiek) opdrachtgeverschap. Met het verslag van een workshop over masterplannen, inspiratielezingen over scholenbouw en publiek opdrachtgeverschap, aangevuld met inspirerende projecten in de regio.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2015
Cahier3

CAHIER 3

Duurzaam ruimtegebruik

Verslag van de lezingenreeks Less is More – minder ruimte vraagt om meer architectuur. Hoe kunnen we duurzaam en inventief omgaan met de schaarse ruimte? Hoe draagt goede architectuur hieraan bij? Zeven architecten presenteren hun visie op duurzaam ruimtegebruik.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2015
Cahier2

CAHIER 2

Wonen

Over het inspiratietraject wonen met activiteiten rond bestaande en toekomstige woonomgevingen in de regio. Met een excursie naar woonbuurten in Tilburg en Turnhout, een beeldessay door fotograaf Paul D’Haese en het traject GeWOONtebreker over de toekomst van het wonen.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2014
Cahier1

CAHIER 1

Landschapslab: nulmeting

Een ontdekkingstocht door de Noorderkempen op zoek naar een sterke regionale toekomstvisie. Met een beeldessay, presentaties van landschapsontwerpers, een visie voor de regio, verslag van een debatavond over de kracht van ontwerpend onderzoek, een verdiepend essay van architect-filosoof Gideon Boie en meer.

De CAHIERS zijn een reeks thematische publicaties met verslaggeving van onze activiteiten, verzamelde inzichten en kritische reflecties.
Uitgave: 2013
Turnhoutseschool

Architectuur in de Golden Sixties

Turnhoutse school

Publicatie over de architectuur van de Turnhoutse School door Yves De Bont en Francis Strauven.

Een uitgave van architectuurcentrum AR-TUR, heruitgave 2014 , eerste druk 2012.
€30 / uitverkocht
Architectuurkaarten

Architectuurkaarten

Een reeks thematische architectuurkaarten met bijzondere gebouwen in Turnhout en de Kempen.

Je kan de architectuurkaart De Turnhoutse School en Wonen in de Kempen bestellen, enkel de verzendkosten worden aangerekend. De architectuurkaart Turnhout is alleen nog digitaal beschikbaar is.
Huiselijkmodernisme

Huiselijk Modernisme

Film Huiselijk Modernisme over het werk van drie Turnhoutse architecten: Paul Neefs, Lou Jansen en het bureau Vanhout-Schellekens.

productie: Ar-Tur vzw, 2009
regie: Terenja Van Dijk (www.terenjavandijk.net)
redactie: Saskia Kloosterboer en Yves de Bont (Ar-Tur), Terenja Van Dijk
research: Saskia Kloosterboer en Yves de Bont
inhoudelijke medewerking van Eva Storgaard (Artesis Hogeschool, departement Ontwerpwetenschappen) en Sofie Decaigny (CVAA)
camera: Jess De Gruyter
geluid: Sammy Goemaere
Met steun van het VCM, Contactforum voor Erfgoedverenigingen.
De dvd is niet meer verkrijgbaar.