Gevangen in open landschap

De Kempen huisvest als ‘randland’ heel wat gevangenissen. In de kolonies van Merksplas en Wortel staan deze in een bijzonder landschap, recent deels UNESCO-werelderfgoed. De voormalige landloperskolonies kennen een geschiedenis van vrijheidsberoving en disciplinering. Hoe passen de gevangenissen in de kolonies van vandaag? Kan het kolonielandschap een rol spelen bij het menswaardiger maken van het gevangenisprogramma? Met die vragen ging het Kempenlab aan de slag. Het resultaat is een visieontwikkeling over de waarde van landschap en erfgoed voor een humane gevangenisarchitectuur. CAHIER #7 Gevangen in open landschap bevat het verslag van het eerste Kempenlab over de gevangenissen in het Kempense landschap.