In opdracht

AR-TUR organiseert activiteiten op maat. We verlenen advies op vlak van architectuur, stedelijkheid en landschap en het beleid daaromtrent. Per aanvraag zoeken we de juiste vorm en zetten we ons netwerk in om de juiste personen en organisaties te betrekken.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Verkennend onderzoek

We staan in voor verkennend onderzoek, haalbaarheidsstudies en cocreatieve labs. Je krijgt op korte termijn inzichten over oplossingsrichtingen voor ruimtelijke opgaven. We brengen diverse actoren rond de tafel, gaan samen op plaatsbezoek, op excursie langs inspirerende voorbeelden en in gesprek over toekomstscenario’s. Het eindrapport is de aanzet tot nieuw beleid, dient als discussiedocument, of vormt de projectdefinitie voor een architectuuropgave.

Projectbegeleiding en advies

We bieden projectbegeleiding en advies bij de organisatie van architectuurwedstrijden en -opdrachten en inhoudelijke expertise bij het uitschrijven van overheidsaanbestedingen voor ontwerpopdrachten.

Activiteiten

We organiseren rondleidingen, excursies, workshops, debatten en studiedagen over diverse thema’s rond architectuur, stedelijkheid en landschap en ruimtelijk beleid.

Meer weten?

Neem contact op

Voorbeeldprojecten