Dorpse Architectuur

In het Kempenlab Dorpse Architectuur onderzoekt AR-TUR wat kwalitatieve dorpsarchitectuur is en op welke manier ze tot stand kan komen. Al te vaak vallen de dorpskernen in Vlaanderen onder het mom van het verdichtingsdiscours ten prooi aan generieke appartementsgebouwen die niet bijdragen aan de verblijfskwaliteit, de leefbaarheid of klimaatrobuustheid van het dorp. Op zoek naar alternatieven werkt AR-TUR aan een Toolbox Dorpse Architectuur.