Toolbox Dorpse Architectuur in NAV News

Interview met Edith Wouters

Zolang er geen duidelijke beleidsvisie is in alle dorpen, kan architectuur een verschil maken. Veel dorpen zijn klein genoeg zodat één groot­schalig project die kwaliteit eraan kan toevoe­gen”. Edith Wouters van AR-TUR gaf een interview aan NAV News over de Toolbox Dorpse Architectuur.

Foto: Studio Dann

Edith vertelt in het interview onder andere over het ontstaan van het idee voor het uitbrengen van de Toolbox. Door de bouwshift ligt de nadruk vandaag op verdichting. Het thema dorpse architectuur is dus meer dan ooit actueel. “Sinds het woord ‘betonstop’ opdook, is die machine die appartementen en verkavelingen genereert nog een versnelling hoger beginnen draaien in de dorpen. Lokale besturen weten niet hoe ermee om te gaan, er is een gebrek aan ontwerpexpertise en opdrachtgevers kennen niets beter dan de generieke appartements­gebouwen. Vandaar dat het idee is ontstaan om inspirerende voorbeelden als alternatief te verzamelen, maar we wilden meer dan en­kel projecten toelichten. Het gevaar is immers dat wanneer je die aan de modale lokale pro­jectontwikkelaar of beleidsmaker voorlegt en die vindt de voorbeelden maar niets, dan heb je afgedaan met je alternatieven. We kregen het idee om een soort handboek te maken dat mensen echt ter hand nemen, dat niet alleen geschikt is voor ontwerpers maar ook voor burgemeesters en schepenen en op de balie ligt van elke omgevingsambtenaar. Het moet gelezen kunnen worden door burgers en grondeigenaars.

Foto: Studio Dann


"We hebben nood aan een taal om te spreken over kwaliteitsvolle dorpsarchitectuur." - Edith Wouters
Foto: Pieter de Ruijter

De Toolbox wil inspireren maar vooral ook een taal aanreiken om een discours te houden over dorpse architectuur. Edith Wouters: “Door mijn ervaringen in en­kele adviesraden van de gemeentes in de regio, stelde ik al lang vast dat mensen heel goed kunnen praten over ruimtelijke uitvoe­ringsplannen, met het geschikte stedenbouw­kundig jargon, maar niet op het architecturale niveau. De bedoeling van ons traject van 2,5 jaar was om dat wel te leren. Dit boek is dan ook geen eindpunt, maar een begin. We heb­ben eind oktober het boek gepresenteerd en meteen ook de bijhorende reizende expo die we aanbieden aan lokale besturen. De expo is een nomadische leerruimte met een werk- en gespreksruimte. Het boek biedt tools, tactie­ken en figuren, maar ik merk wel dat de taal al wordt toegepast. Zoals we ook in het boek stellen, hebben we nog altijd goede vakmen­sen nodig, met elk een eigen rol, om het ook in de ontwerpen te zien. We willen werken aan een vitaal architectuurklimaat waarin dat gesprek mogelijk is en waarin je een cultuur krijgt waarin goede architectuur kan ont­staan.”

Je kan het volledige interview lezen op de website van NAV. © NAV News, Arnaud Tandt (redactie), Studio Dann (fotografie)


De Toolbox Dorpse Architectuur is een initiatief van AR-TUR in samenwerking met Ward Verbakel (KU Leuven / Plusoffice architects) en Public Space, met ondersteuning van de Vlaamse Overheid, gemeente Malle, gemeente Olen, cofinanciering uit Platteland Plus (bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Antwerpen) en de partners van AR-TUR.