Regeneratieve Dorpse Architectuur

Hoe kunnen we vanuit architectuur en ruimtelijke planning een goede voorouder zijn voor de generaties van mensen en niet-mensen na ons? Hoe kunnen we de planeet leefbaar houden voor hen? In het Kempenlab Regeneratieve architectuur onderzoekt AR-TUR de volgende jaren hoe we natuur, architectuur, mensen en processen op zo’n manier kunnen verbinden dat architectuur meer nog dan duurzaam, echt herstellend, zorgzaam en regeneratief kan worden.