Over AR-TUR

AR-TUR heeft als cultureel platform voor architectuur en ruimte een grote impact op de ruimtelijke kwaliteit van dorpse en kleinstedelijke omgevingen. En dat heeft een positief gevolg voor de leefbaarheid ervan voor de inwoners. Als coach én co-creator activeert AR-TUR de belanghebbende spelers, stimuleert synergiën en werkt samen met alle spelers uit het veld. Het speelveld - de vrije culturele ruimte - geeft AR-TUR de kansen om breed en ongeremd te denken en te doen.

AR-TUR agendeert
Met onze acties houden we de aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit in dorpse omgevingen hoog en dragen we bij aan het publieke debat. Vanuit de experimentele en vrije culturele ruimte en het netwerk dat we opdoen in de Kempen draagt AR-TUR bij aan het veranderen van de mindset van ontwerpers, bestuurders, professionals, projectontwikkelaars en alle betrokkenen om die ruimtelijke kwaliteit van dorpsomgevingen te realiseren.

De flexibiliteit en onafhankelijkheid gecombineerd met de focus op de gebouwde omgeving in de rurale context maakt de organisatie uniek in het Vlaamse architectuurlandschap.

AR-TUR werkt in co-creatie

AR-TUR ontwikkelt in co-creatie culturele trajecten waarin we in gesprek gaan met een breed collectief van stakeholders (van bewoners tot professionals) over gezamenlijke toekomstscenario’s die vernieuwende antwoorden bieden op de uitdagingen. We gaan uit van de complexiteit en gelaagdheid van die uitdagingen en zoeken naar radertjes en mensen die binnen de systemen het verschil kunnen maken.

AR-TUR heeft een holistische kijk op ruimtelijke kwaliteit en architectuur
Ruimtelijke kwaliteit staat voor een goede architectuur en vormgeving van de ruimtelijke omgeving in brede zin.

Ruimtelijke kwaliteit vindt een voedingsbodem in een vitaal architectuurklimaat, waarin het debat wordt aangegaan en er ruimte is voor experiment en kennisdeling.

Ruimtelijke kwaliteit omvat zowel architecturale, stedenbouwkundige als landschappelijke kwaliteit.

Ruimtelijke kwaliteit raakt aan vrijwel alle domeinen in de samenleving en draagt zo in meerdere of mindere mate bij aan de leefbaarheid van onze omgeving voor mensen en andere levende organismen, aan de kwaliteit van samenleven, de kwaliteit van zorg en onderwijs, aan luchtkwaliteit, gezondheid, zorgzame mobiliteit, …

Ruimtelijke kwaliteit ontstaat steeds uit een integrale benadering van uiteenlopende parameters, gaande van functionaliteit, ruimtelijk rendement en vormgeving, over energieverbruik, luchtkwaliteit en akoestiek tot menselijke emoties.

Ruimtelijke kwaliteit heeft te maken met aspecten van visievorming, opdrachtgeverschap, ontwerp, uitvoering, regelgeving, draagvlak, financiën, beheer. Om impact uit te oefenen op de ruimtelijke kwaliteit moeten we daarom steeds denken in systemen.

Contactgegevens

AR-TUR vzw
Warandestraat 42
2300 Turnhout
info@ar-tur.be

BTW-nummer: BE 0891 777 022
Rekeningnummer: IBAN BE55 0682 4604 2244 / BIC GKCCBEBB

Team

Edith Wouters (ir. architect)

Artistiek coördinator

Sien Beyens (architect)

Projectcoördinator

Bo Struyf (architect)

Projectcoördinator

Herbert Weyns

Zakelijk coördinator

Raad van bestuur

Miek De Kepper
voorzitter
- vml. directeur LOCUS, Vlaams steunpunt lokaal cultuurbeleid

Bart Biermans
architect-partner HUB architecten

Sarah Martens
architect en ontwerpdocent KU Leuven Faculteit Architectuur Campus Sint-Lucas Gent

Eric Nysmans
directeur Welzijnszorg Kempen

Peter Sommen
secretaris
- gedelegeerd bestuurder pensioenfondsen provincie Antwerpen, vml. departementshoofd

Luc Stijnen
vml. directeur Zonnige Kempen

Dirk Vanhaute
manager Omgeving Stad Turnhout

Nezha Attaf
interieurarchitect

Algemene vergadering

Wout Baert
coördinator Fietsberaad Vlaanderen

Kristl Bakermans
architect-partner AID architecten

Dieter Leyssen
architect-partner 51N4E

Julie Marin
architect en onderzoeker KU Leuven

Diederik Nagels
architect-zaakvoerder Blend architecten

Thomas Neefs
betrokken bij samenlevings- en armoedeprojecten

Inne Pijpers
diensthoofd Mens en Ruimte bij gemeente Olen

Mark Suykens
vml. directeur VVSG

Luc Vanhout
architect-partner Architects in Motion

Caroline Voet
architect-zaakvoerder Voet architectuur, assistent-professor KU Leuven

Draag je graag je steentje bij?

word partner