Oproep: Goede Dorpsarchitectuur

Wat vind jij goede dorpsarchitectuur? AR-TUR nodigt ontwerpers, beleidsmakers, bewoners en experten uit om voorbeelden in te zenden van (aspecten van) dorpse architectuurkwaliteit. We zoeken naar projecten in vier categorieën: dorps meervoudig wonen, dorps ontmoeten, dorpse generositeit en dorpse omgang met erfgoed. We verlengden de termijn: inzenden kan tot 14 juni 2020. Je draagt daarmee bij aan de Toolbox Dorpsarchitectuur, waarin AR-TUR zoekt naar een taal voor dorpsarchitectuur.

De oproep is inmiddels afgerond. We ontvingen meer dan 135 voorbeeldprojecten van goede dorpsarchitectuur. Van bankje tot plein, van rijwoning tot appartementsgebouw, van cinema tot school. De inzendingen vormen een geweldige bron voor het onderzoek in het Kempenlab Dorpsarchitectuur. We gebruiken de projecten om te bouwen aan de Toolbox Dorpsarchitectuur, om beleidsmakers, architecten, opdrachtgevers en bewoners te inspireren. We publiceren een selectie van de ingezonden projecten, of fragmenten ervan, in een cahier in onze publicatiereeks en in de Toolbox Dorpsarchitectuur die we eind 2021 willen presenteren.

Heb jij een project dat we niet mogen missen? Mail ons op info@ar-tur.be.

Taal voor dorpsarchitectuur

In Vlaanderen zien we in alle dorpen dezelfde generieke appartementsgebouwen verschijnen. Vaak ontbreekt het de gebouwen aan basiskwaliteiten zoals voldoende buitenruimte op de site of in de buurt. Af en toe lost een verrassend project het meervoudige wonen of dorpse ontmoeten eleganter op. De echt goede voorbeelden blijven schaars. De souplesse lijkt vaak te ontbreken om te ontwerpen voor een dorpse context, terwijl die juist zo kwetsbaar is. In deze periode merken we eens te meer hoe belangrijk een kwalitatieve leefomgeving is.

Ontmoetingscentrum Kasterlee, Dierendonckblancke architecten ©Filip Dujardin

Vier categorieën

AR-TUR zoekt voorbeelden van goede dorpsarchitectuur in vier categorieën:

 1. Dorps meervoudig wonen

  Alternatieve woontypologieën die vormgeven aan het denser wonen in een dorp, met oog voor open ruimte, groen en kwaliteit.
 2. Dorps ontmoeten

  Publieke binnen- of buitenruimte of gebouwen waar het dorps ontmoeten op een verfrissende manier is vormgegeven.
 3. Dorpse generositeit

  Details en fragmenten van gebouwen en publieke ruimten die bijzondere ruimtelijke kwaliteit toevoegen aan een dorp. Voorbeelden van dorpsvriendelijkheid. Denk aan een vensterbank als zitbankje, doorzichten op het landschap, een goed geplaatste luifel, een terugwijkende gevelwand, lage haagjes langs voortuinen, … Deze kleine elementen kunnen onbewust ontstaan zijn, maar juist ook zeer bewust ontworpen zijn.
 4. Dorpse omgang met erfgoed

  Dorpsarchitectuur waar met een inventieve hedendaagse ingreep of zorgvuldige renovatie wordt omgegaan met bestaand dorps erfgoed. Waarbij oog is voor dorpse kwaliteit alsook voor toekomstbestendigheid en duurzaamheid.

Zo kun je indienen

De oproep is inmiddels afgerond.Heb jij een project dat we niet mogen missen? Mail ons op info@ar-tur.be.

Stuur ons beelden van hedendaagse of historische voorbeeldprojecten en detailfoto’s, met een korte uitleg.

Je kunt als architect je eigen project indienen. Maar ook als beleidsmaker, deskundige of bewoner kun je jouw suggesties van goede dorpsarchitectuur indienen. We zoeken projecten in de Kempen én in heel Vlaanderen.

Petrolstation Malle, AID architecten ©AID architecten
Petrolstation Malle, AID architecten ©LucidLucid

Wat doen we met jouw suggesties?

Met jouw inzending draag je bij aan ons onderzoek in het Kempenlab Dorpsarchitectuur. Een commissie maakt een selectie die we gebruiken om te bouwen aan de Toolbox Dorpsarchitectuur, om beleidsmakers, architecten en opdrachtgevers te inspireren.

We publiceren een selectie van de ingezonden projecten, of fragmenten ervan, in een cahier in onze publicatiereeks en in de Toolbox Dorpsarchitectuur die we eind 2021 willen presenteren.

Selectiecommissie

De stuurgroep van het Kempenlab Dorpsarchitectuur bestaat uit

 • Ward Verbakel (Plusoffice/KU Leuven)
 • Sarah Martens (UHasselt)
 • Karina Van Herck (Agentschap Onroerend Erfgoed)
 • Mariska Vonck (Provincie Antwerpen)
 • Hans Van der Heyden (gemeente Malle)
 • Inne Pijpers (gemeente Olen)
 • Evelien Pieters en Edith Wouters (AR-TUR)

Voor deze oproep breiden we de selectiecommissie uit met

Buurschap de Blokskens Zandhoven, Happel Cornelisse Verhoeven ©Karin Borghouts

Toolbox Dorpsarchitectuur

Deze oproep kadert in het Kempenlab Dorpsarchitectuur. AR-TUR ontwikkelt een Toolbox Dorpsarchitectuur om Kempense dorpskernen te versterken met passende architectuur en publieke ruimte. Het project bestaat uit een catalogus met goede voorbeelden van dorpsarchitectuur, een instrumentarium ‘hoe te komen tot kwalitatieve dorpsarchitectuur?’, een ‘trigger’ in de vorm van een realisatie in een dorpskern en een reizende tentoonstelling om het gesprek over architectuurkwaliteit in dorpen aan te zwengelen. Het traject loopt nog tot en met 2021.

Meer lezen

 • In een artikel voor A+ beschreven Evelien Pieters en Edith Wouters van AR-TUR de zoektocht naar een taal voor dorpsarchitectuur.
 • In een werksessie met meer dan 75 architecten, beleidsmakers, dorpsbewoners en experten benoemden we een reeks aspecten van goede dorpsarchitectuur.

Partners

AR-TUR wordt voor dit traject ondersteund door de Vlaamse Overheid, gemeente Malle, gemeente Olen, cofinanciering uit Platteland Plus, bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Antwerpen, en de partners van AR-TUR.

Huis Perrekes Oosterlo, NU architectuuratelier ©Stijn Bollaert