Lezingenreeks Buitenkans

Buitenkans, het Brabants Kempens Architectuur Netwerk, organiseert een lezingenreeks over regio-overstijgende ruimtelijke opgaven in Noord-Brabant en de Belgische Kempen. In vijf lezingavonden verkennen we de woonopgaven in de dorpen en het buitengebied en wisselen we kennis uit tussen Nederland en België. Op 2 juni verzorgt AR-TUR de avond Land-bouw-dorp.

19 mei: Huisvesting van arbeidsmigranten

In de provincie Brabant werken naar schatting meer dan 100.000 arbeidsmigranten. Deze arbeidsmigranten leveren een grote bijdrage aan de Brabantse economie. De huisvesting van deze arbeidsmigranten leidt vaak tot conflict in kleinere woonkernen. We gaan in gesprek over de uitdagingen die komen kijken bij het huisvesten van arbeidsmigranten en seizoensarbeiders.

Sprekers:

 • Ciel Grommen en Maximiliaan Royakkers, kunstenaarscollectief Seasonal Neighbours (BE)
 • Eline van Boxtel, wethouder gemeente Dongen (NL)
 • Leonie Wendker en Wietske Schober, KAW architecten (NL)

Dit programma wordt verzorgd door CAST, Tilburg.

woensdag 19 mei, 20 - 21.30 uur, online

lees meer / aanmelden

26 mei: Wonen in het beekdal

Er is een groeiende belangstelling voor de Brabantse beekdalen als dragers voor ruimtelijke ontwikkelingen en tegelijkertijd voor landschapsontwikkeling en klimaatbestendigheid. Het herstel van het landschap van de beekdalen kan soms hand in hand gaan met initiatieven zoals woningbouw.

Deze avond staan de cases, De Tuinderij (Zundert) en ’s Heeren Vrunten (Etten Leur) centraal.

Sprekers:

 • Cees Anton de Vries, gebiedsregisseur voor vitaal Platteland casus “het beekdal” (NL)
 • Paul Kersten, landschapsarchitect wUrck (NL)
 • Marcel Eekhout, Parklaan buitengewone projecten (NL)
 • Mathias van Springel, Regionaal Landschap de Voorkempen (BE)

Dit programma wordt verzorgd door BLASt, Breda.

woensdag 26 mei, 20 - 21.30 uur, online

lees meer / aanmelden

2 juni: Land-bouw-dorp

De verblijfskwaliteit in het buitengebied staat onder druk. De grensgemeentes in de Belgische Noorderkempen kampen met uitdagingen op twee fronten. Megastallen rukken op in de grensoverschrijdende riviervalleien met vergaande invloed op het milieu. Ze veroorzaken stikstof, geurhinder, mobiliteits- en gezondheidsproblemen. De dorpskernen verstenen en gaan gebukt onder een ongebreidelde appartementisering, vaak zonder aandacht voor een gezonde en toekomstbestendige woonomgeving.

Sprekers:

 • Ine Renson, onderzoeksjournalist De Standaard (BE)
 • Ines Van Limbergen, Regionaal landschap de Voorkempen (BE)
 • Marianne Verhoeven, Verhoeven de Ruijter landschapsarchitecten (NL)
 • Dieter Wouters, burgemeester Wuustwezel (BE)

Dit programma wordt verzorgd door AR-TUR.

woensdag 2 juni, 20 - 21.30 uur, online

Lees meer over het programma van deze avond.

aanmelden

9 juni: Dorpsidentiteit

Terwijl dorpen in de directe periferie van de steden verstedelijken in een gestaag tempo, trekken in de dorpskernen verder van de stad voorzieningen weg. Beide tendensen hebben een ingrijpende invloed op het dorpse karakter.

Sprekers:

 • Evert van Schoonhoven, Vereniging kleine kernen (NL)
 • Paul Vereijken, Planoloog Buitengebied gemeente Oss (NL)
 • Dianne Maas-Flim, Bouwmeester versterking in Groningen en Mint Architecten (NL)
 • Sally Lierman, Atelier Romain (BE)

Dit programma wordt verzorgd door BAi, Den Bosch.

woensdag 9 juni, 20 - 21.30 uur, online

lees meer / aanmelden

16 juni: de woningbouwopgave in het buitengebied?

Brainport Eindhoven timmert stevig aan de weg. Al jaren groeit de economie er bovengemiddeld hard. Deze economische groei is een van de belangrijkste stimulansen voor de huidige hoog-dynamische ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Maar wat gebeurt er eigenlijk buiten de stad, in de dorpen en het buitengebied in de periferie? Voor welke ruimtelijke en maatschappelijke uitdagingen staat de regio en hoe worden deze aangepakt? Een belangrijke trend is de woonopgave. De provincie heeft becijferd dat voor 2030 er zo’n 120.000 woningen moeten worden gebouwd. Dat betekent een groei van de woningvoorraad van 11,7 procent in Zuidoost-Brabant. Deze opgave is zowel kwantitatief: zorgen voor voldoende woningen, als kwalitatief: zorgen voor passende woningen die aansluiten op de woonvraag.

Sprekers:

 • Anne Seghers, onderzoeker Ruimtevolk
 • Nicky Kouwenberg, NBArchitecten
 • Sandra Wigmans-Pustjens, SatijnPlus architecten

Dit programma wordt verzorgd door Architectuurcentrum Eindhoven.

woensdag 9 juni, 20 - 21.30 uur, online

lees meer / aanmelden

Buitenkans is het Brabants Kempens Architectuur Netwerk, een initiatief van zes architectuurorganisaties aan weerszijden van de grens in de provincies Noord-Brabant en Antwerpen: Architectuurcentrum Eindhoven, AR-TUR (Turnhout/Kempen), BAi (Den Bosch), BLASt (Breda), CAST (Tilburg) en TIAFF (Tilburg). Buitenkans biedt een platform voor het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.

buitenkans.org