Haal de expo Toolbox Dorpse Architectuur naar jouw dorp

De reizende expo Toolbox Dorpse Architectuur kon je op 22 oktober 2021 in Kasterlee voor het eerst bezoeken. Vanaf januari 2022 kan je als gemeente deze nomadische leer- en werkplek bestellen om ook in jouw dorp te laten neerstrijken.

Foto's: Pieter de Ruijter

Met de Toolbox Dorpse Architectuur leggen we geleidelijk de vinger op wat goede architectuur is en hoe we daarover in gesprek kunnen gaan. De vraag naar dialoog is immers op vele niveaus duidelijk aanwezig. De Toolbox Dorpse Architectuur reikt een taal aan om het gesprek over de verblijfskwaliteit in dorpen te stimuleren en geeft met diverse dorpse figuren en tactieken inspiratie over duurzaam ruimtegebruik. Via de expo wordt het gesprek opgestart met diverse stakeholders zoals grondeigenaars, lokale ontwerpers, projectontwikkelaars en besturen om over de tactieken te praten en de aangereikte woordenschat in de praktijk te toetsen. De rondreizende expo licht een aantal voorbeeldprojecten toe en maakt de dorpse figuren en tactieken tastbaar. AR-TUR biedt bij deze expo een werksessie aan van 2 à 3 uur. Vooraf vindt een vooroverleg plaats om de belangrijkste uitdagingen van jouw gemeente te bespreken en nadien ontvang je een verslag met de ontwikkelde inzichten.


Het pakket voor het creëren van een leeromgeving voor één (of meerdere) dag(en) bestaat uit:

  • een vooroverleg
  • de tentoonstelling (vervoer inbegrepen)
  • een werksessie op maat van de locatie a.d.h.v. de dialoogtool of in overleg
  • een verslag op maat


Meer informatie vind je in onze brochure.

De Toolbox Dorpse Architectuur is een initiatief van AR-TUR in samenwerking met Ward Verbakel (KU Leuven / Plusoffice architects) en Public Space, met ondersteuning van de Vlaamse Overheid, gemeente Malle, gemeente Olen, cofinanciering uit Platteland Plus (bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Antwerpen) en de partners van AR-TUR.