Toolbox Dorpse Architectuur in eerste nummer Momentum

Binnenkort verschijnt het eerste nummer van Momentum, het Tijdschrift voor Erfgoed en Maatschappij. Het nieuwe tijdschrift plaatst de uitdagingen van de 21ste eeuw centraal en schuift ieder nummer een ander urgent maatschappelijk thema naar voren waarin erfgoed een hedendaagse rol kan spelen. Dit eerste nummer voert een pleidooi voor collectiever wonen als antwoord op de grote ruimtelijke vraagstukken op het vlak van klimaat, samenleven, vergrijzing, ecologie en circulariteit.

Collectief wonen

Het spectrum is breed: van wooncomplexen met genereuze buitenruimtes tot nieuwe woonvormen zoals cohousing of coöperaties. Wat ze gemeen hebben? Ze combineren de privacy van de eigen woning met collectieve 'winsten' zoals extra ruimtes voor de bewoners, gedeelde zorg, een ontmoetingsplaats voor de buurt, en een meer open landschap voor iedereen.

Erfgoed speelt hierin een dubbele rol. Steeds vaker vindt het wonen van de toekomst onderdak in erfgoedsites zoals kloosters, fabrieken, scholen of hoeves. Dat schept kansen, zowel voor het erfgoed, dat gekoesterd blijft en bewaard voor de toekomst, als voor het wonen in stad of dorp. Daarnaast biedt de rijke traditie van collectief wonen in Vlaanderen, van begijnhof tot verticale tuinstad, een onuitputtelijke bron van ervaring opgebouwd door de generaties voor ons.

Ook AR-TUR leverde een bijdrage aan dit eerste nummer. Collectief wonen is vooral een stedelijk fenomeen en nog relatief nieuw in onze dorpen. Via de Toolbox Dorpse Architectuur gaat AR-TUR op zoek naar goede dorpsarchitectuur met bijzondere verblijfskwaliteit. Vijf recente projecten tonen hoe erfgoed kan inspireren tot collectief wonen en een hedendaags hoofdstuk kan toevoegen aan de figuur van het dorp.

Het tijdschrift is verkrijgbaar in de boekhandel of via publicspace.be.


De Toolbox Dorpse Architectuur is een initiatief van AR-TUR in samenwerking met Ward Verbakel (KU Leuven / Plusoffice architects) en Public Space, met ondersteuning van de Vlaamse Overheid, gemeente Malle, gemeente Olen, cofinanciering uit Platteland Plus (bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Antwerpen) en de partners van AR-TUR.