Op naar het dorp - recensie Archined Toolbox Dorpse Architectuur

Architect Tom Schoonjans schreef voor Archined een lovende recensie over de Toolbox Dorpse Architectuur. Hij benoemt de Toolbox als “een hoognodige stem in het debat over woonkwaliteit in de Vlaamse nevelstad".


Schoonjans stelt dat densiteit zonder architecturale randvoorwaarden geen nieuw fenomeen is in het Vlaamse dorp. “Het ruimtelijk beleid ondersteunt al vijfentwintig jaar actief bouwprojecten met hogere densiteit zonder toe te zien op de kwaliteit van het publieke en collectieve karakter van de nieuwe woonvormen. Verdichting is daardoor gelijk komen te staan met maximaal rendement in plaats van landschappelijke kwaliteit, en de architectuur van de hedendaagse appartementsbouw groeide uit tot de belangrijkste antireclame voor compacte en collectieve woonvormen.

Foto: Tom Verstraeten

“Volgens het zelfverklaarde handboek is het dorp veel te klein om de architectuur van individuele bouwprojecten te verwaarlozen; in het dorp kan elk project haar omgeving heruitvinden. Om dat aan te tonen, zetten de auteurs in op rijk geïllustreerde praktijkvoorbeelden, wat van de Toolbox het eerste overzicht van best practices voor dorpsarchitectuur maakt.”
– Tom Schoonjans over Toolbox Dorpse Architectuur


Het doel van de Toolbox is om tools aan te reiken voor en het gesprek aan te gaan over goede dorpsarchitectuur. Het artikel benoemt ook het huidige gebrek aan dit inzicht bij vele ontwikkelaars en gemeentebesturen: “De Toolbox stelt niet zonder meer instrumenten voor verdichting ter beschikking, ze stelt hier vooral bepaalde voorwaarden aan. Voorwaarden die in principe de evidentie zelve zijn, maar door ontwerpers nog te weinig benoemd worden en door gemeentebesturen en ontwikkelaars te snel als overtollig vet worden beschouwd.


Schoonjans eindigt met “Het systematisch overzicht van referentieprojecten voor het wonen in de nevelstad is een verademing; de tactieken en figuren zijn doordachte instrumenten die de projecten toegankelijk maken en herinneren aan wat er op het spel staat in het dorp. Gemeentebesturen en ambtenaren, ontwikkelaars en architecten, bij deze: niets houdt u nog tegen.”


Lees de volledige recensie op de website van Archined.

Foto: Tom Verstraeten

De Toolbox Dorpse Architectuur is een initiatief van AR-TUR in samenwerking met Ward Verbakel (KU Leuven / Plusoffice architects) en Public Space, met ondersteuning van de Vlaamse Overheid, gemeente Malle, gemeente Olen, cofinanciering uit Platteland Plus (bestaande uit middelen van Vlaanderen en Provincie Antwerpen) en de partners van AR-TUR.