Eerste quick-wins gerealiseerd in Wortel

AR-TUR in Opdracht

Afgelopen zomer is het dorpsplein de Boomkes in Wortel tijdelijk verkeersvrij gemaakt. Het is een quick-win op weg naar een Dorpsplan Wortel2030. Een groep bewoners werkt samen met Stad Hoogstraten verder aan de kaders die AR-TUR in samenwerking met een groep van 40 ambassadeurs uit het dorp heeft opgesteld.

Eind 2019 vroeg het college van burgemeester en schepenen van Hoogstraten aan AR-TUR om, samen met de bewoners van het dorp, een dorpontwikkelingskader op te stellen. Ruim 40 ambassadeurs van Wortel gingen in gesprek. Ze formuleerden ambities voor de toekomst van het dorp. Begin 2021 presenteerden we een syntheserapport waarin vier krachtlijnen werden geformuleerd als bouwstenen voor de veranderingen in het dorp.

Sinds begin 2021 werken bewoners samen met de Stad Hoogstraten zelf verder aan de concretisering van het rapport en de krachtlijnen. Centraal staat de opmaak van een Dorpsplan. Ondertussen wordt via werksessies gewerkt aan de opstart van een buurthuis/ lokaal dienstencentrum en het vergroenen van het dorp. Via concrete acties (quick wins) wordt ook meer en meer zichtbaar gemaakt wat de veranderingen echt gaan worden.