Renaat Braemprijs: dien nog tot 20 december 2023 jouw project in!

AR-TUR organiseert in opdracht van de provincie Antwerpen de Renaat Braemprijs 2024. De provincie Antwerpen wil met dit initiatief om de drie jaar projecten bekronen die innovatief zijn op vlak van nieuwe woonvormen en de sociale dimensie van architectuur in de verf zetten. AR-TUR wil samen met de provincie Antwerpen het debat over toekomstbestendig wonen opstarten en faciliteren. Naast een vak- en publieksjury mogen ook de inwoners van de provincie Antwerpen hun stem uitbrengen.

Het begrip ‘nieuwe woonvormen’ is een verzamelterm voor alle manieren waarop men anders kan wonen dan volgens het klassieke woonmodel, bijvoorbeeld door het delen van bepaalde (leef)ruimtes of door een ander (kleinschalig) woningtype.

Deze nieuwe woonvormen dragen bij tot een divers woonaanbod, zoals vastgelegd in de beleidsnota Wonen van de provincie Antwerpen, en bieden een antwoord op urgente maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, vereenzaming, betaalbaarheid, klimaatverandering en toename van ruimtebeslag.

De Renaat Braemprijs zoekt jouw project! Experimenteerde jij al met nieuwe woonvormen? Voldoet jouw project aan de voorwaarden van het wedstrijdreglement en is het bewoond en opgeleverd tussen 1 januari 2018 en 20 mei 2023?

Dien jouw project tot en met 20 december 2023 hier in.