Renaat Braemprijs: projectbezoeken vakjury op 9 en 10 februari 2024

AR-TUR organiseert in opdracht van de provincie Antwerpen de Renaat Braemprijs 2024. De provincie Antwerpen wil met dit initiatief om de drie jaar projecten bekronen die innovatief zijn en de sociale dimensie van architectuur in de verf zetten. AR-TUR wil samen met de provincie Antwerpen het debat over toekomstbestendig wonen opstarten en faciliteren. Naast een vak- en publieksjury mogen ook de inwoners van de provincie Antwerpen hun stem uitbrengen.

Op 9 en 10 februari is het de beurt aan de vakjury om de genomineerde projecten te bezoeken. De vakjuryleden zetten elk hun expertise in voor het beoordelen van de projecten. Antropologe Ruth Soenen focust op de sociale rol van architectuur. Ze zal zich toeleggen op gesprekken met de bewoners en zal de aanvullende stem zijn binnen deze jury. Architect Bart Biermans zoekt naar de intrinsieke architecturale kwaliteit van de projecten. Architect Glenn Lyppens vertrekt vanuit zijn kennis over het robuuste collectieve wonen en zal de projecten vanuit deze bril bekijken.

Volg het traject van de vakjury via de website en de sociale media van de Renaat Braemprijs en AR-TUR.

Ruth Soenen
Bart Biermans
Glenn Lyppens