Edith Wouters spreker op Europees symposium Reusing Churches

Op 15-17 februari komen experten uit Duitsland, Nederland, België, Zwitserland en Groot-Brittannië online samen rond het thema van de herbestemming van kerken. Edith Wouters, artistiek coördinator van AR-TUR, is een van de sprekers op het symposium.

Kerkgebouwen bepalen als cultureel erfgoed mee het beeld van steden en dorpen. Als gevolg van de huidige sociale veranderingen kunnen veel kerkgebouwen in Europa niet langer worden onderhouden door kerkelijke instellingen. Ze worden verkocht, verhuurd en omgebouwd. Het onderwerp is complex en is tot dusver voornamelijk op lokaal en regionaal niveau besproken. Het Herrenhausen Symposium brengt voor het eerst deskundigen samen uit Duitsland, Nederland, België, Zwitserland en Groot-Brittannië met als doel ervaringen uit te wisselen, het gezichtsveld te vergroten en nieuwe perspectieven te ontwikkelen in Europese vergelijking.

Het symposium richt zich op personen die verantwoordelijk zijn voor de kerkgebouwen, monumentenzorg en politiek, academici, leden van onderwijsinstellingen en iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp. Het congres richt zich tot een breed publiek, ervan overtuigd dat kerken openbare gebouwen zijn die uiteindelijk eigendom zijn van het publiek. Een belangrijk aspect van het symposium is de betrokkenheid van jonge wetenschappers en young professionals, maar ook maatschappelijke stakeholders of vrijwilligers die actief zijn op dit gebied.

Edith Wouters spreekt op woensdag 17 februari in de sessie ‘The perspective of rural areas’. De titel van haar bijdrage is ‘Re-activating religious buildings as a common ground’.

Herrenhausen Symposium (digital)
Reusing Churches. New Perspectives in a European Comparison

lees meer