Lezing over de Wijkmotor op Contactdag Onroerend Bouwkundig Erfgoed

dinsdag 2 mei 2023

Op dinsdag 2 mei 2023 organiseert het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de tweede keer een contactdag over waardering van bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. Deze editie wordt gewijd aan een erg actueel onderwerp: meerstemmigheid en erfgoed. Edith Wouters van AR-TUR zal er spreken over de Wijkmotor en de inzichten die we opdeden tijdens ons Kempenlab Wijkrenovatie.

Het oorlogsgedenkteken van Alveringem - Foto: www.onroerenderfgoed.be

Meerstemmigheid betekent het (h)erkennen en valoriseren van de diversiteit aan waarden, betekenissen en verhalen die mensen verbinden met erfgoed. Binnen- en buitenlandse sprekers uit verschillende disciplines bieden inspiratie en inzichten over het omgaan met meerstemmigheid, zowel bij het toekennen van erfgoedwaarden als in de omgang met erfgoed. Edith Wouters is één van de sprekers en zal het hebben over de Wijkmotor als drijvende kracht voor verduurzamen van woonwijken. Meerstemmigheid stelt namelijk ook uitdagingen aan het beheer van bouwkundig erfgoed. Hoe gaan we bij behoud, restauratie en herbestemming om met de veelheid aan verhalen, emoties en betekenissen, en hun veranderlijk karakter doorheen de tijd? Hoe kan hierover worden gecommuniceerd met meer dan alleen een infobord of een artistieke interventie? Meerstemmigheid roept op tot vernieuwende samenwerkingsverbanden die verschillende stemmen op een evenwichtige manier betrekken in het proces.

Praktische info