Werk- en studiedag Wijkmotor

Drijvende kracht voor verduurzaming van (sociale) woonwijken

Veel sociale woonwijken zijn dringend aan verduurzaming toe. Dat is een complexe opgave. Zeker wanneer de wijk erfgoedwaarde heeft. Hoe kiezen we een kwalitatieve en ook betaalbare aanpak? En hoe zetten we de kwaliteit van wonen centraal en hebben we tegelijkertijd oog voor beeldkwaliteit? In het Kempenlab Wijkrenovatie gingen huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen in gesprek over scenario’s voor de toekomst.

Op dinsdag 1 oktober hoor je meer over inspirerende concepten die een wijkaanpak kunnen aanzwengelen. AR-TUR lanceert de Wijkmotor, een werkmodel waarmee wijkkapitaal in de vorm van mensen en middelen kan worden omgezet in meerwaarde voor de wijk, de wijkwinst.

Programma

12u00 Ontvangst met broodjeslunch
13u00 Inleiding door AR-TUR
13u15 Op zoek naar het perspectief van de bewoners
– Kristien Vastenavondt
13u30 Zeven inspirerende concepten

  • PUZZELSTUKKEN Philipsdorp Eindhoven – Sandra Arts, Bouwhulpgroep
  • WIJKBEDRIJF – Reimar von Meding, KAW architecten
  • WIJKONTWIKKELINGSPLAN Mosterdhof – Christel van Wijk, Ruimtevolk
  • LEREND NETWERK DUURZAME WIJKEN masterplan Lint – Tim Devos, Endeavour
  • METHODIEKEN WIJKRENOVATIE KWETSBARE GROEPEN – Kristof Gielen, Stad Gent
  • RENOVATIETOOLBOX Schrijverswijk Zwijndrecht – Koen Van Bockstal, BULK architecten
  • LOKALE BELEIDSINSTRUMENTEN aanpak Triple-A – Ighor Van de Vyver, Stad Mechelen

15u30 Pauze
15u45 Introductie van de Wijkmotor

Met de wijkmotor lanceert Kempenlab een werkmodel waarmee wijkkapitaal in de vorm van mensen en middelen kan worden omgezet in meerwaarde voor de wijk, de wijkwinst. De wijkmotor is een circulair proces voor een integrale aanpak van de wijk en kwaliteitsbewaking.

16u00 Werksessies: het verfijnen van de Wijkmotor
16u30 Plenair gesprek

16u45 Panelgesprek

Ronde 1: Over wijkcollectief, wijkkapitaal en wijkwinsten

Ronde 2: Over kwaliteitsbewaking

17u45 Reflectie en afsluiting om 18u00

Praktisch

Locatie: Tuinzaal, Cultuurhuis de Warande, Warandestraat 42, 2300 Turnhout
Datum: Dinsdag 1 oktober 2019
Timing:
12u ontvangst met broodjeslunch, 13-18u studiedag
Entreeprijs:
Regulier tarief: 25 euro (lunch, koffie en een hand-out zijn inbegrepen in de prijs)
Studententarief: 12,50 euro

Bestel je tickets:

Egelsvennen in Mol. Foto: Rudi Rombouts

Partners

AR-TUR werkt in dit Kempenlab met onder meer de sociale huisvestingsmaatschappijen de Ark en de Molse Bouwmaatschappij en de Provincie Antwerpen.

Kempenlab Wijkrenovatie

In het Kempenlab Wijkrenovatie ging AR-TUR aan de slag rond de verduurzaming van (sociale) woonwijken. Twee moderne wijken in de Kempen zijn onze experimenteergrond: de Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol. Met huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen gaan we in gesprek over scenario’s voor de toekomst.

De eerste bijeenkomsten van het Kempenlab waren het wijkenbezoek op 21 september en de workshop ‘nulmeting’ op 27 september. Op 5 april vond de eerste scenarioworkshop plaats. Bovenbouw architectuur en Veldwerk architecten deden een eerste voorzet van hun ontwerpend onderzoek.

Tijdens de lezingavond op dinsdag 14 mei kwam je meer te weten over inspirerende voorbeeldprojecten en scenario’s. Ontwerpers uit Vlaanderen en uit Nederland vertelden over aanbevelingen en valkuilen bij hun aanpak; van fijnzinnige renovatie tot radicale transformatie.

De mix van sociale huurwoningen en private koopwoningen blijkt een van de voornaamste uitdagingen om in de casuswijken tot een wijkrenovatieplan te komen. In juli gingen we in klein comité in gesprek met private woningeigenaars in de wijk Egelsvennen.

Naast het ontwerpend onderzoek van Bovenbouw architectuur en Veldwerk Architecten, verzamelde auteur-architect Kristien Vastenavondt bewonersverhalen en brachten fotografen Sofie Nagels, Toon De Clerck en Rudi Rombouts het gebruik van de wijken in beeld.

De studiedag op 1 oktober is de afronding van het Kempenlab. Alle bevindingen bundelen we uiteindelijk in een publicatie in onze reeks CAHIER, die eind van het jaar zal verschijnen.

Kempenlab Wijkrenovatie komt tot stand met steun van de Provincie Antwerpen.