Aandacht voor ruimtelijke kwaliteit in Kempenpact2030

Het Streekplatform Kempen werkt aan een nieuwe toekomstvisie 2030 en een bijhorend actieprogramma voor de Kempen om een antwoord te bieden aan de complexe veranderingen en uitdagingen waar de regio voor staat. Tijdens het Toekomstforum in 2019 werden elf projecten geboren die momenteel verder worden uitgewerkt. Een van die projecten in ontwikkeling is KRAK, de Kempense Ruimte- en ArchitectuurkwaliteitsKatalysator.

Hieronder vind je een korte inleiding over KRAK. Het project is nog volop in ontwikkeling.

Het project ‘KRAK’ zet in op het verhogen van de kwaliteit van zowel de bebouwde als onbebouwde ruimte in de Kempen. Onze open ruimte is een troef, maar ook onze bebouwde ruimte is een te versterken kwaliteit. Onze bedrijventerreinen zijn bovengemiddeld benut, onze woonkernen hebben groene en blauwe vingers … Maar eerlijk is eerlijk, onze woonlinten en ruimtelijke versnippering verdienen geen prijs.

Met KRAK verruimt een netwerk van actoren de bestaande intergemeentelijke kwaliteitskamer tot een regionaal platform voor kwalitatieve en duurzame ruimtelijke ontwikkelingen.
Met oog voor de Kempense karakteristieken en de dorpen, met zorg voor en ter versterking van de Kempense open ruimte.

Contactpersonen: Edith Wouters (AR-TUR) – An Vandeplas (IOK) – Wim Lux (Provincie Antwerpen).

Lees meer over het Kempenpact2030.