AR-TUR in Ruimte 38

De nieuwste editie van het vaktijdschrift Ruimte kreeg het thema verkiezingen. Tussen vele interessante onderwerpen lees je twee artikelen waarin AR-TUR aan bod komt. Een artikel over het traject geWOONtebreker en een verslag van de boekvoorstelling Designing the Future, met Edith Wouters panellid.

Designing the Future. Tussen hybris en fragiliteit. Een gesprek over een ontwerpbare toekomst.

Op 18 april j.l. presenteerden Architecture Workroom Brussels, het Team Vlaams Bouwmeester, de VRP, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij en de Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam IABR de nieuwe publicatie Designing the Future, een ‘werkboek’ over ontwerpend onderzoek als hefboom voor maatschappelijke transitie. De boekvoorstelling en het aansluitende panelgesprek vormden een mijlpaalmoment in wat hopelijk een vruchtbaar leerproces wordt voor al wie actief begaan is met het vormgeven van een betere wereld in de Lage Landen.

In het panelgesprek ging Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels en curator IABR 2018) in gesprek met Kristiaan Borret (Brussels Bouwmeester), Pascal De Decker (socioloog, KULeuven), Julie Marin (ir.-architect en urban designer, KULeuven), Philippe Vandenbroeck (consultant, ShiftN) en Edith Wouters (artistiek coördinator van AR-TUR).

JOACHIM DECLERCK | Jullie zijn bezig met architectuur in de Kempen. Wij hebben het hier over de grote transities. Hoe kijk jij naar het spanningsveld tussen de praktijk van het ontwerpen van kwalitatieve plekken en het ontwerpen aan die grote transities? Krijg jij dat bij elkaar? Of zie je die uit elkaar drijven?

EDITH WOUTERS | Nee, we zien dat wél bij elkaar. We proberen altijd de link te leggen tussen het lokale en wat er zich elders op eenzelfde vlak afspeelt. We hebben het dan over het generische van onze onderzoeksopdrachten, zoals de herbestemming van een dorpskerk. Zulke dingen kan je opschalen naar vragen zoals: moet er kernversterking zijn? Hetzelfde met mobiliteit: in elk Kempenlab is mobiliteit een issue. We stellen ons nu de vraag: kunnen we van de kaarten die we in de Kempenatlas gemaakt hebben geen co-creatieve atlaskaarten maken? Een duurzame toekomstvisie voor de regio Kempen vind je daar op verschillende thema’s terug.

GeWOONtebreker. Denkpiste voor nieuwe woonvormen in de Antwerpse Provincie.

Mariska Vonck, adviseur wonen bij de Provincie Antwerpen, beschrijft het trajetct geWOONtebreker. Ons wonen is hot. Nog nooit kwam het zo vaak in de media als de afgelopen maanden. Eén ding werd heel duidelijk: de lokale besturen staan voor flink wat uitdagingen. Hoe en waar we wonen bepaalt niet alleen hoe we ons verplaatsen, maar ook onze toegang tot voorzieningen (winkel, school, verenigingen…) en tot zorg. Hoe kunnen we wonen en zorg beter op elkaar afstemmen? Hoe bewaren we in een verdichtingsverhaal de eigenheid van onze gemeenten, onze dorpszichten? Welke aanpassingen in ons wonen zijn er nodig om morgen mee te zijn?

De Provincie Antwerpen ging in drie gemeenten aan de slag met een traject om burgers en beleidsmakers mee te nemen in een veranderingsproces. AR-TUR gaf mee vorm in het traject in Westerlo, waar we toekomstscenario’s onderzochten op het gebied van wonen en zorg.