AR-TUR @ MOOOV

Vrijdag 26 april organiseerden AR-TUR en MOOOV een namiddag vol film en architectuur tijdens het MOOOV filmfestival in Turnhout. Je kon je laten verrassen door verhalen over gebouwen en hun ontwerpers. Amerikaans kunstenares Jill Magid was te gast vanwege haar film The Proposal over de archieven van Luis Barragán. Ze ging in gesprek met Sofie De Caigny, directeur van Architectuurarchief Vlaanderen. De film Hacer mucho con poco uit Ecuador werd ingeleid door Ken De Cooman van BC architects & studies.

Op woensdag 1 mei tonen MOOOV en Archipel de film The Proposal in Brugge. Daar zal filmmaker Jill Magid ook aanwezig zijn. Een dikke aanrader!

Programma

14.00 – 16.00 uur

  • Documentaire Hacer mucho con poco toont de creativiteit van Ecuadoraanse architecten ondanks materiaal- en budgetbeperkingen en de manier waarop ze werken met de lokale gemeenschap. Ze stellen de rol van de architect en de bouwsector in vraag.
  • Inleiding door Ken De Cooman van BC Architects & Studies. Dit Brusselse bureau doet iets vergelijkbaars in België. De Cooman vertelt over hun visie op een veranderende architectuurpraktijk, waarin ze kiezen voor circulaire bouw en samenwerking met de gemeenschap.

16.00 – 16.30 uur
Pauze

16.30 – 18.30 uur

  • Documentaire The Proposal waarin de Amerikaanse kunstenares Jill Magid ontdekt dat een tentoonstelling over de Mexicaanse architect Luis Barragán niet zomaar lukt omdat zijn hele archief in handen is van de Zwitserse designfirma Vitra. De poëtische documentaire onthult de briefwisseling tussen Jill Magid en Vitra.
  • Nagesprek met Sofie De Caigny (directeur van het Vlaams Architectuurinstituut en Architectuurarchief Vlaanderen) over het belang van publieke archieven.

18.30 – 19.30 uur
Napraten met een drankje

Olav Grondelaers (Klara radio) presenteerde de namiddag.

Locatie: UGC, Graatakker 99, 2300 Turnhout
Tickets: 15 euro – volledige programma van twee films, introducties, nagesprek en een drankje. Koop je tickets online via mooov.be (kies de blauwe knop bovenaan)

Het is ook mogelijk om losse tickets te kopen voor één van de films: Hacer mucho con poco of The Proposal.

Films

Hacer mucho con poco

Een documentaire over de Latijns-Amerikaanse architectuur, die omwille van de voortdurende economische crisissen gedwongen wordt om zichzelf steeds opnieuw uit te vinden en te zoeken naar innovatie. De documentaire laat zien hoe jonge architecten een nieuwe manier van werken vinden die beter aansluit met de plaatselijke samenleving, maar ook rekening houdt met materiaal- en budgetbeperkingen.

Een film die raakt aan de basis van de architectuur: hoe kun je je laten inspireren door beperkte middelen en beperkt materiaalgebruik, om toch tot interessante architectuur te komen? Veel jonge architecten in Latijns-Amerika zijn gedwongen zo te werken. Ze zien het echter niet als een beperking, maar als een uitdaging. Resultaat is een optimistische en enthousiasmerende architectuur, die kan inspireren om er meteen mee aan de slag te gaan.

We ontdekten projecten en studio’s, die allemaal onderdeel waren van een unieke architectuurbeweging die deel uitmaakt van de samenleving en de gevestigde rol van de architect verandert. We voelen de noodzaak om de theorie en de praktijk te documenteren over “hoe méér te doen met minder”. – Katerina Kliwadenko & Mario Novas

The Proposal © Jarred Alterman

The Proposal

Jill Magid, een Amerikaanse kunstenares, wilde een tentoonstelling maken geïnspireerd op het werk van Luis Barragán, Mexicaans architect 20ste eeuw, maar op de afbeeldingen van zijn oeuvre rust een copyright. Het hele professionele archief van Barragán werd nl. opgekocht door de eigenaar van de Zwitserse designfirma Vitra, als verlovingsgeschenk voor zijn toekomstige vrouw, de historica Federica Zanco. Duizenden foto’s, tekeningen en schetsen verhuisden van Mexico naar Basel, naar het Vitramuseum. Alleen Federica Zanco heeft daar toegang toe.

Jill Magid startte op een elegante manier een lange briefwisseling met Federica Zanco, om uiteindelijk het archief te kunnen bezoeken voor haar tentoonstellingsproject. Hoewel ze eerst afgescheept werd, won ze toch Federica’s vertrouwen. Het kwam tot een ontmoeting in Basel, waar Jill met een zeer merkwaardig voorstel op de proppen kwam.

Van de briefwisseling maakte Jill een tentoonstelling en de film geeft het wordingsproces van de expo weer. In deze poëtische documentaire stelt ze ook de cruciale vraag of een privépersoon of instelling recht heeft op een copyright op de nalatenschap van een kunstenaar.

Persoonlijke frustratie is de inspiratie geworden van een bedachtzame, elegante en hypnotiserende beschouwing over bezit, toegang en morele verantwoordelijkheid. – Allan Hunter, Screen International

Sprekers

Bioklas fort Edegem © Thomas Noceto
Ken de Cooman, co-founder BC architects & studies & materials

BC architects & studies en de spin-off BC materials focussen op innovaties in bioklimatisch ontwerp, biogebaseerde materialen en bouwprocessen. Ze doen dit in een act of building: tegelijkertijd actie en het ontwikkelen van een discours. Het is de complexe inzet van een tijdelijke gemeenschap om een eigen infrastructuur te creëren. De architecten van BC doen hiervoor beroep op actoren met uiteenlopende achtergronden en competenties, en spreken verschillende materialen en technologieën aan.

Een voorbeeld is het project Bioklas in Edegem, waar een ontvangstgebouw is gerealiseerd als plek voor natuureducatie. Het gebouw is in een bestaande hangar gebouwd. Geïnspireerd op de originele massieve booggewelven van het Fort, kozen de architecten voor gemetste boogstructuren, maar dan van lokale aarde via de techniek van Compressed Earth Blocks (leemstenen). Met daarover een isolerende afwerkingslaag van kalkhennep, waarmee dit een CO2-negatief gebouw is. De 19.000 benodigde leemstenen werden geproduceerd in een drie weken durende workshop en de 312 m2 kalkhennep is geplaatst in een workshop van twee weken. Samen waren er 150 vrijwilligers die meewerkten en leerden met dit project.

Depot van het nieuwe Architectuurarchief Vlaanderen © APA
Sofie De Caigny, directeur Vlaams Architectuurinstituut en Architectuurarchief Vlaanderen

Sofie De Caigny is sinds januari 2018 directeur van het Vlaams Architectuurinstituut en het Architectuurarchief Vlaanderen. Het Architectuurarchief Vlaanderen beheert een belangwekkende collectie architectuurarchieven uit Vlaanderen en Brussel, en bouwt die voortdurend uit. Architectuurarchieven worden ruim begrepen in de collectie: maquettes, plannen, foto’s, prototypes, publicaties, productcatalogi, audiovisueel en digitaal materiaal en immateriële getuigenissen. Het rijke archief is een unieke schatkamer voor onderzoekers en studenten, hedendaagse ontwerpers en het brede publiek. Het Architectuurarchief Vlaanderen is een open huis voor iedereen die begaan is met het architecturaal cultureel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Het Architectuurarchief Vlaanderen is ingebed in de werking van het Vlaams Architectuurinstituut en vormt er de basis van. Zo kan het heden, verleden en de toekomst van ruimtelijke vraagstukken met elkaar verbinden.

Programma in Brugge

Ook in Brugge organiseert MOOOV een architectuurdag tijdens het filmfestival op 1 mei. Daar werkt ze samen met onze collega-organisatie Archipel. Meer daarover vind je hier.