Dien een project in voor de Ruimte Kempenkaart

Als partner van het Netwerk Ruimte Kempen delen we met AR-TUR graag de oproep naar goede voorbeelden voor de Ruimte Kempenkaart. Met de Ruimte Kempenkaart tracht Atelier Ruimte Kempen (initiatief van IOK plangroep) enkele goede praktijkvoorbeelden van (woon)projecten te verzamelen.

Het gaat om projecten die rekening houden met één of meerdere thema’s die Atelier Ruimte Kempen naar voren schuift bij een kwalitatieve woonomgeving. De projecten - of een deel ervan - moeten de Kempense gemeenten, ontwerpers en aanvragers van projecten inspireren om kwalitatieve en duurzame (woon)projecten te realiseren.

Heb je een project waarvan je denkt dat het in aanmerking kan komen om op deze kaart opgenomen te worden? Vul dan het formulier in op de website van Atelier Ruimte Kempen of stuur hen een mail. Zij leggen het project voor aan het expertenteam.

Ruimte Kempenkaart

Kaart: Atelier Ruimte Kempen

Op de Ruimte Kempenkaart van Atelier Ruimte Kempen vind je een selectie van inspirerende projecten die gerealiseerd zijn in één van de 29 gemeenten van het werkingsgebied van IOK. Via een bijhorende fiche met informatie kom je meer te weten over het project. Behalve kwalitatieve projecten binnen de dorps- of stadskern toont de kaart per gemeente ook een instrumentenfiche. Deze fiches geven een overzicht van de ruimtelijk planologische instrumenten die de gemeente toepast.

De Ruimte Kempenkaart heeft een informerende, inspirerende en ambiërende rol wat betreft ruimtelijke ontwikkelingen binnen de Kempense woonkernen en versterkt de samenwerking tussen de gemeenten. De Ruimte Kempenkaart is volop in ontwikkeling en zal steeds verder aangevuld en verfijnd worden.