Gewoontebreker Westerlo

Wat hebben we nodig voor een woonomgeving waar jongeren én ouderen zich goed voelen? Hierop zoekt het project geWOONtebreker van de Provincie Antwerpen antwoorden. AR-TUR werkt met de provincie, de gemeente Westerlo en Tri.zone aan een traject in Westerlo. Hier bespreken we de gevolgen van de vergrijzende bevolking. In een workshop op vrijdag 6 oktober gaan we op zoek naar scenario’s voor leeftijdsvriendelijke woonomgevingen. Je bent van harte welkom om mee te denken!

Workshop

Samen met bewoners en professionals gaan we op zoek naar scenario’s voor de woonomgeving in de toekomst. Wat hebben we nodig voor een woonomgeving waar jongeren én ouderen zich goed voelen? Zie jij wel wat in een leeftijdsvriendelijke woonzorgzone? Een dorpshub? Of een buurtzorgnetwerk? We kijken uit naar jouw visie.

Locatie: Lokaal Dienstencentrum TerHarte – zaal ‘t Rietje – Verlorenkost 22, Westerlo
Datum: vrijdag 6 oktober 2017
Tijd: 9.30 tot 12.30 uur
Inschrijven:rina.beyens@ocmwwesterlo.be / 014 53 91 29

Wat vooraf ging

Gemeentebestuur, zorgprofessionals en inwoners werken samen rond wonen en zorg in Westerlo. In een nulmeting brachten we de huidige situatie in Westerlo in kaart. Hoe staat de gemeente Westerlo er voor op vlak van wonen en zorg? Welke kansen en beperkingen zijn er op vlak van voorzieningen, sociale netwerken en mobiliteit? De nulmeting en daaropvolgende gesprekken met geïnteresseerde inwoners en met de seniorenraad leverden inzicht in de aanwezige woonkwaliteiten.

Wat nog volgt

Onze toekomstambassadeurs gaan in het najaar met kleine groepjes in gesprek. Bij een kop koffie diepen we zo de scenario’s uit de workshop verder uit. Op basis van de resultaten formuleren we in het najaar concrete acties om van Westerlo een leeftijdsvriendelijke gemeente te maken.

GeWOONtebreker

Hoe kunnen wonen en zorg beter op elkaar afgestemd worden? Hoe behoud je als gemeente je eigenheid bij een oprukkende verstedelijking? Hoe kwalitatief wonen met een hogere densiteit? Uitdagingen die een mentale shift vragen, een breuk met onze huidige woongewoonten. Via het project geWOONtebreker zoekt de provincie Antwerpen het uit. AR-TUR is partner in dit traject.

Een jaar lang krijgen vier pilootgemeenten procesbegeleiding voor hun traject waarin ze samen met hun inwoners breken met woongeWOONten. De gemeenten hebben elk een traject op maat. Ze bepalen zelf welke mentale shift ze willen maken, waar ze op het einde van het traject willen op klinken.

Meer informatie op de website van de Provincie Antwerpen.