Kempenlab 2017-2021: de werking van AR-TUR in kaart gebracht

Met de Kempenatlas brengt AR-TUR in 2017 de Kempen in kaart. Het is de aftrap van een project voor de regio: het Kempenlab. Hierin werkt AR-TUR aan kennisopbouw en kennisuitwisseling om een antwoord te bieden op ruimtelijke uitdagingen.

Kempenlab is een onafhankelijk cocreatieplatform voor de ruimtelijke uitdagingen in de Kempen. Een vrije culturele ruimte waarin betrokken actoren, ontwerpers, beleidsmakers, bewoners, geïnteresseerden en deskundigen in gesprek gaan. Het Kempenlab daagt uit tot samenwerking en innovatie via culturele activiteiten als een uitstap, werksessie of theatervoorstelling.

Inmiddels initieerde AR-TUR vijf labs over uiteenlopende uitdagingen, maar altijd met een focus op deze regio met kleine steden en dorpen:

Op bovenstaande kaart zie je een tussenstand van waar het Kempenlab actief is, met de cases, partners en diverse spin-off in beeld gebracht. AR-TUR werkt vanuit dezelfde missie ook in opdracht aan trajecten op maat. Ondertussen voor een hele reeks opdrachtgevers. Verder zet AR-TUR geregeld bijzondere Kempense architectuur in de kijker met rondleidingen en uitstappen. En ten slotte vind je een overzicht van de partners die AR-TUR en het Kempenlab ondersteunen.