Lancering Kempens Platform Open Ruimte

Op 30 november lanceert het Streekplatform Kempen, samen met RURANT, het Kempens Platform Open Ruimte. Het doel van dit platform is het inspireren en uitdagen van streekactoren om na te denken over de versterking van onze Kempense Open Ruimte. Ook AR-TUR praat mee.

Het programma bestaat uit interessante, inspirerende sprekers, maar ook een concreet aanbod naar lokale besturen, Kempense stakeholders en ruimtegebruikers. Samen met u worden de thema’s bepaald waarrond we gaan werken. Trage wegen, leegstand in de open ruimte, wat te doen met zonevreemde activiteiten, … het kan allemaal aan bod komen in de werking van het Kempens Open Ruimte Platform. Uw inbreng telt.

19u30 Onthaal

20u30 Verwelkoming door Ward Kennes, voorzitter Streekplatform Kempen

20u15 Blik op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen met een Kempenbril. Peter Vermeulen, ruimtelijk planner en architect bij Stramien, neemt u mee in het Vlaamse beleid en daagt de regio binnen dit kader uit.

21u00 De Kempen aan het woord. Een sofagesprek met:

  • Tinne Rombouts, burgemeester van Hoogstraten, Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Vlaamse commissie leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening, energie en dierenwelzijn
  • Wim Van den Bruel, schepen van Heist-op-den-Berg bevoegd voor ruimtelijke ordening, landbouw, plattelandsbeleid, wonen, energie en duurzaamheid en initiatiefnemer van de groep Nete
  • Wim Lux, departementshoofd ruimte, erfgoed en mobiliteit van de provincie Antwerpen
  • Edith Wouters, artistiek coördinator van AR-TUR en mederealisator van de Kempenatlas

21u30 En nu is het aan u. Waar droomt u van? Welke uitdagingen heeft de Kempense open ruimte?

21u45 Bespiegelingen van de avond door Ward Kennes, gevolgd door een gezellige nababbel aan ‘den toog’.

Locatie: Schranshoeve, Nieuwstraat 49 te Vorselaar.

Graag vooraf inschrijven via de website van Streekplatform Kempen.