Netwerkmoment AR-TUR - fotoverslag

Donderdag 29 september 2022 organiseerden we met AR-TUR een netwerkmoment op de kloostersite in Meer. Na een inhoudelijk programma met sprekers Fay Van Impe (schepen bij Stad Hoogstraten) en Tom Verschueren (dmvA architecten) over het Dorpontwikkelingskader in Wortel, Kristl Bakermans (AIDarchitecten) over het collectief woonproject op de vroegere brouwerijsite in Meer, Karl Catteeuw (Provincie West-Vlaanderen) en Martijn Willems (Stuifzand) over de implementatie van de Toolbox Dorpse Architectuur en de Wijkmotor en Miek De Kepper (voorzitter Raad van Bestuur AR-TUR) en Edith Wouters (artistiek coördinator AR-TUR) over het nieuwe beleidsplan van AR-TUR was er tijd voor een glas en een gezellige babbel. Bekijk het fotoverslag van een inspirerende bijeenkomst van ons netwerk.

Foto's: Bart Van der Moeren
"Sinds 2010 krijgen we signalen over het verdwijnen van het dorpse karakter in dorpen. Ik kwam zowat 10 jaar geleden een eerste keer in de Kempen. We kwamen met WinVorm naar hier om te leren. WinVorm werkt ook rond ruimtelijke kwaliteit in dorpen, zij het niet zo goed als AR-TUR dat kan. De Kempenatlas heeft ons de ogen uitgestoken. We zijn dan ook beginnen werken aan landschapsbiografieën."
Karl Catteeuw, provinciaal dorpencoördinator Provincie West-Vlaanderen

"In het traject in Wortel zat ik er in eerste instantie als bewoner. Het mooiste was het sociaal engagement van de bewoners die door de workshops van AR-TUR bij elkaar werden gebracht. AR-TUR creëerde de aanzet van een traject dat door de Stad en de ambassadeurs gezamenlijk werd opgenomen als een schoolvoorbeeld van participatie."
Tom Verschueren, dmvA architecten

"AR-TUR heeft enorme kansen geboden om in gesprek te gaan met lokale besturen en met tools aan de slag te gaan. Het is enorm aangenaam dat AR-TUR mensen samenbrengt om duurzame toekomstscenario’s te creëren."
Kristl Bakermans, AIDarchitecten


"In verband met de uitdagingen in Wortel vonden we externe expertise noodzakelijk en die hebben we gevonden in AR-TUR. (…) We hebben heel snel ambassadeurs gevonden die hun schouders er 100% achter gezet hebben."

"Het traject van AR-TUR is geëindigd met een knal slotmoment. Nu zijn er drie werven: Wortel als het meest groene, het meest sociale en het meest dorpse dorp.
"
Faye Van Impe, schepen Stad Hoogstraten

"We hebben in het project Wijkmotor onder leiding van AR-TUR meer dan een jaar met een grote groep nagedacht over de wijk als geheel, onder meer over de renovatie van het erfgoed, de klimaatuitdagingen, het landschap. Alle partners staan nu met de neuzen in dezelfde richting. De grote uitdaging zal zijn – nu AR-TUR weg is – om de neuzen in dezelfde richting te houden en de private eigenaars mee in het verhaal te nemen."
Martijn Willems, Stuifzand

"We voelen veel animo rond wijkcollectieven en ambassadeurs. We willen verder inzetten op een rimpeleffect, zoals we dat ook zien met de dialoogtool die zelffaciliterend is of in het autonome en zelffunctionerende wijkcollectief dat we hebben achtergelaten in Egelsvennen. We blijven vanuit een helikopterperspectief de effecten van de Wijkmotor en de Toolbox Dorpse Architectuur bekijken."
Edith Wouters, artistiek coördinator AR-TUR


"Een kleine organisatie moet zich omringen door groten. Daarom zijn onze partners van groot belang."

"AR-TUR onderging een evolutie van het werken rond architectuur met grote A naar een meer maatschappelijke benadering van architectuur, waarvan de Toolbox Dorpse Architectuur een mooi bewijs is."
Miek De Kepper, voorzitter AR-TUR