OPEN CALL: de Koer zoekt residenten

De Koer selecteert via een open call vier projecten van geëngageerde kunstenaars die in de periode december 2021 t.e.m. december 2022 hun praktijk en netwerk aan de Koer willen verbinden. Artistieke projecten op het snijvlak van diverse media en disciplines worden ondersteund. Zowel beeldend kunstenaars, theatermakers, muzikanten, architecten, filmmakers, performers,… komen in aanmerking. Je kan je kandidaat stellen t.e.m. 21 november.

De Koer organiseert opnieuw een residentieprogramma. Ze zoeken residenten die zich vanuit hun artistieke praktijk willen verhouden tot de site, de gemeenschap, de buurt en/of de stedelijke context. De voorkeur gaat uit naar projecten die ingrijpen op het publieke domein, lokale netwerken activeren, (niet-normatieve) verbindingen aangaan met de maatschappelijke context en waar mogelijk de individuele kunstenaarspraktijk overstijgen.

De Koer bouwt sinds 2016 aan een creatie- en ontmoetingsplek in het midden van de Brugse Poort te Gent; een concrete ruimte in de stad als beweeglijk speelveld voor artistieke en sociale projecten. Ze maken ruimte voor experiment en inspireren tot spel, reflectie en actie. De plek is collectief, duurzaam en voortdurend onaf.

Praktische informatie

  • Op dinsdag 9 november vindt er een rondleiding plaats.
    Schrijf je in voor deelname.
  • Stuur je applicatie t.e.m. zondag 21 november naar residentie@dekoer.be.
  • Surf naar dekoer.be/open-call voor de volledige OPEN CALL en alle extra informatie