Open call Veldwerk II: Stel je kandidaat t.e.m. 15 oktober 2021

Tot en met 15 oktober 2021 kan je je kandidaat stellen voor de open call van Kunstenplatform PLAN B voor de tweede editie van Veldwerk. Kunstenplatform PLAN B is een organisatie die kunstenaars ondersteunt in verschillende disciplines bij het produceren en presenteren van, en reflecteren over hun artistieke praktijk in de rurale context. Voor de tweede editie van Veldwerk zijn ze op zoek naar zes makers/collectieven die een artistiek onderzoeksproject willen ontwikkelen buiten de grenzen van de stad, in Vlaanderen en/of Brussel.

De spelregels voor dit project worden samen geschreven. Wat telt is dat er in-situ in dialoog wordt gegaan met een locatie en haar context vanuit een open- en naar buiten gerichte blik. De projecten krijgen tussen januari en december 2022 een jaar lang de tijd om te ontwikkelen. Tijdens dit traject biedt Kunstenplatform B productionele, inhoudelijke en financiële steun.

Samenwerking en kruisbestuiving tussen de kunstenaars/collectieven wordt aangemoedigd. Daarvoor zullen verschillende collectieve momenten georganiseerd worden waarbij iedereen samenkomt om te eten, praten en denken. Daarnaast zal je deelnemen aan drie reflectiemomenten, waarbij je je onderzoek deelt met een netwerk van organisaties (waaronder AR-TUR) die zich toeleggen op artistieke praktijken buiten de stad.

Stuur je aanvraag ten laatste 15 oktober naar info@kunstenplatformplanb.be.
De volledige open call en alle praktische info voor het versturen van je aanvraag vind je hier.