Open oproep: Eyecatchers Oud-Raveldonk

aan bedenkers en makers van landschapskunst en landschapsbeleving

Provincie Antwerpen, RURANT, Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout lanceren samen een open oproep naar een origineel ontwerp voor een Eyecatcher in het open landschap van Oud-Raveldonk. De oproep richt zich naar alle makers en bedenkers van landschapskunst en -beleving. Iedereen met een goed en origineel idee kan nog tot 22 juni een kandidatuurdossier indienen.

Doel van de oproep: de landbouw en tuinbouw in Arendonk, Ravels en Oud-Turnhout een extra visuele impuls geven en daarmee zoveel mogelijk mensen vertellen waar land- en tuinbouw in dit gebied voor staat. De Eyecatchers moeten bijdragen tot het ontdekken van Oud-Raveldonk en komen op drie percelen: één in Arendonk, één in Ravels en één in Oud-Turnhout. De selectieprocedure bestaat uit twee fasen met 22 juni 2022 als uiterste indiendatum voor kandidaturen. Na een eerste selectie o.b.v. het ingediende dossier, kiest een jury twee kandidaten per perceel. De geselecteerde kandidaten werken vervolgens hun ontwerp verder uit en presenteren het in detail in juli en augustus 2022. Edith Wouters van AR-TUR neemt voor deze tweede fase deel als jurylid. Meer info en alle criteria i.v.m. de selectieprocedure vind je op de websites van Provincie Antwerpen en RURANT.