Tentoonstellingen IABR in Brussel en Rotterdam te bezoeken vanaf 2 juni 2018

Vanaf 2 juni 2018 opent de Internationale Architectuurbiënnale IABR–2018+2020–THE MISSING LINK voor publiek in zowel Rotterdam als Brussel. Kempenlab komt als een van zo’n 40 geselecteerde praktijken aan bod in beide tentoonstellingen.

Brussel

In Brussel opent op 1 juni You Are Here, een programma van expo’s, stadsdebatten en werksessies in het kader van de IABR-2018-2020. Van 2 juni tot 11 november 2018 wordt het Brusselse World Trade Center (WTC) met zijn leegstaand winkelcentrum getransformeerd tot podium en open werkplaats. Een test-site voor de transformatie van de Noordwijk, Brussel, Vlaanderen, de hele Delta en de wereld.

2 juni – 6 juli 2018
woensdag tot zondag, 13 tot 18 uur en donderdag 13 tot 21 uur.

www.youarehere.brussels

Rotterdam

De locatie van de achtste IABR in Rotterdam is van 2 juni tot en met 8 juli 2018 het HAKA-gebouw, een rijksmonument in het Merwede-Vierhavengebied, beter bekend als M4H. In deze periode organiseert de IABR in het HAKA-gebouw en het omliggende M4H-gebied ook een uitgebreid programma, met onder meer debatten, werksessies, lezingen, conferenties en rondleidingen.

2 juni – 8 juli 2018
dinsdag tot zondag, 10 tot 17 uur

www.iabr.nl

The Missing Link

Je investeert in zonnepanelen, je volgende wagen is elektrisch, groenten en fruit koop je lokaal, je neemt je eigen tas mee. Je sorteert je afval in steeds meerzakjes met verschillende kleuren. Maar of je nu echt overtuigd bent of slechts je geweten wil sussen, je leest ook de krant: de kleine beetjes volstaan niet.Je hebt een levensstijl geërfd die niet realistisch is. De grondstoffen zijn bijna op.De ruimte ook. Deze planeet is eindig en haar rijkdommen zijn ongelijk verdeeld. Het zal anders moeten.

Ook jouw toekomst wordt radicaal anders. Dat hebben we vastgelegd in plechtige beloften en akkoorden, in de kleinste stad en met de hele wereld. We bestrijden de klimaatverandering en de armoede, gaan over op hernieuwbare energie en reduceren de CO2-uitstoot, op weg naar een circulaire economie. De mijlpalen van die beloftes liggen in 2020, 2025, 2030 of zelfs 2050. Ze naderen snel.

Tussen de kleine experimenten en de ambitieuze doelen gaapt een groot gat. We weten wel wat we moeten doen, maar we weten niet hoe. Dat is de missing link.

Dubbelbiënnale

Hoe gaan we van agenda, kennis en plannen naar effectieve ruimtelijke transformatie? Daarover gaat de IABR–2018+2020–THE MISSING LINK.

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zet de komende twee edities in 2018 en 2020 geheel in het teken van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en van het klimaatverdrag van Parijs. In het voorjaar van 2017 benoemde bestuurder-directeur George Brugmans drie curatoren: de Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester Leo van Broeck en Joachim Declerck van Architecture Workroom Brussels. Tot 2020 maken zij en hun teams, samen met de IABR, ruimte en tijd voor een doorlopend programma van ontwerp, debat en tentoonstellingen.

IABR–2018+2020–THE MISSING LINK is een maatschappelijk experiment en een tweeluik, een dubbelbiënnale in 2018 en 2020. De werkbiënnale in 2018 brengt de praktijken, de inzichten en de kracht samen van de verscheidene actoren en experts die op vele plaatsen aan The Missing Link werken.

Samen met de curatoren en IABR formuleren zij de ambities en acties voor het werktraject tot 2020. De biënnale in 2020 toont de concrete resultaten die worden geboekt, op het terrein.