Verkiezingsmemorandum: Kwaliteit van architectuur en ruimte.

Een gezonde, veilige en attractieve leefomgeving voor iedereen. Dat wil uw gemeente toch ook bieden? In de Kempen hebben we een bijzondere troef in handen: diverse woonomgevingen en nog volop open ruimte. Maar de ruimte in onze regio staat onder druk. Hoe zorgen we dat jong en oud ook in de toekomst goed kunnen blijven wonen in onze gemeentes?

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 schreef AR-TUR een inspiratienota. Als centrum voor architectuur, stedelijkheid en landschap in de Kempen staan wij voor ruimtelijke kwaliteit in onze regio. Wat kan uw gemeente zelf doen? In het memorandum reiken we vier actiepunten aan om werk van te maken.

AR-TUR hoopt met deze nota politieke partijen en besturen te inspireren richting de volgende beleidsperiode. Werk maken van kwaliteit van architectuur en ruimte op het grondgebied van de gemeente, betekent immers zorgen voor een gezondere, veiligere, attractievere en klimaatvriendelijkere leefomgeving waar het goed wonen is voor jong en oud.