Verslag rondleiding woonzorgdomein Het GielsBos

VERSLAG – Dinamo en AR-TUR organiseerden op donderdag 26 april 2018 een rondleiding door Het GielsBos. Dierendonckblancke Architecten ontwierp de nieuwe bijzondere woonerven. Luc Vanherck, namens Het GielsBos lid van het bouwteam, wandelde met ons over het domein en beantwoordde geduldig en enthousiast de vele vragen.

323 mensen wonen er in 37 woningen. Voltijds, maar soms ook deeltijds. Het GielsBos is een voorziening die ondersteuning biedt aan personen met een mentale beperking. We kennen Het GielsBos al sinds de jaren 70 als een groen, bebost domein waar mensen met een ernstige verstandelijke beperking in alle rust kunnen wonen. Het domein van 85 hectare biedt alle faciliteiten voor verblijf, dagopvang en begeleiding.

In 2011 werd het nieuwe Masterplan goedgekeurd. De gebouwen uit 1978 waren dringend aan vernieuwing toe. Niet enkel vanwege comforteisen, maar ook omdat het woonzorgconcept inmiddels achterhaald was. Geen klinische, lange gangen met meerpersoonsslaapkamers meer, maar kleinschalig wonen.

Dierendonckblancke Architecten ontwierp het nieuwe masterplan voor een aangepaste weginfrastructuur en 26 nieuwe groepswoningen. De woningen zijn gegroepeerd in zes woonerven. Elke woning heeft zijn eigen voordeur aan het erf én een eigen tuin, net als een 'gewoon' huis. Als kleine dorpjes worden de erven aan elkaar geregen door een friswitte betonnen ringweg.

Vanaf 2013 is er elke twee jaar een nieuw woonerf gerealiseerd. Het derde erf Bosheuvel wordt eind mei 2018 geopend en de bouw van fase vier is gestart.

Dierendonckblancke Architecten heeft de vergaande functionaliteit van de ontwerpopgave kunnen verenigen met een bijzonder aansprekende architectuur. Ze maakten de woonerven tot ‘echte dorpjes’ door met schuine daken, gedraaide volumes en diverse materialen de illusie te geven van meerdere kleine huisjes.

Tijdens de rondleiding kregen we de mogelijkheid het interieur van een woning te bezoeken. Wat opvalt is het vele licht dat binnenvalt door een patio en vele ramen die bovendien uitzicht bieden op het erf en landschap rondom. Door meerdere zones in de leefruimte hoeven de 8 tot 10 bewoners niet de hele dag bij elkaar te zitten. Centraal bevinden zich een berging en een grote aangepaste badkamer. Daarrond de gang naar de slaapkamers, met op enkele plekken grote ramen die uitzicht bieden en een fijne stille plek voor bewoners om even alleen te zijn.

Vanaf de tweede fase is het idee van flexibel wonen leidend, zodat de woningen perfect kunnen worden aangepast aan de bewoners. “Als een auto met opties,” zegt Vanherck. Een strook tussen de slaapkamers is op meerdere manieren in te richten – met bijvoorbeeld een lavabo en kasten of een rolstoeltoilet. “Er wonen bijvoorbeeld tweelingzussen bij ons, die altijd samen op een kamer slapen. Voor hen maakten we in de tussenzone een doorgang, ze slapen aan de ene kant en hebben een zitplek in het andere deel. Onze bewoners wonen hier meestal heel lang, dus zo’n investering om hun slaapkamer helemaal naar wens te maken kunnen we ons permitteren.”

Functionele woningen die het leven van de bewoners zo aangenaam mogelijk maken, daar was Het GielsBos naar op zoek. Vanherck geeft aan dat dat gelukt is: “We hebben veel bewoners tot rust zien komen in de nieuwbouw.”

De rondleiding vond plaats op donderdag 26 april 2018 en was georganiseerd door Dinamo en AR-TUR, met dank aan Het Gielsbos.