Duurzaam ruimtegebruik

De druk op de open ruimte in Vlaanderen is groot. En met de enorme woningbouwopgave waarvoor we staan, wordt deze alleen maar groter. Hoe kunnen we duurzaam en inventief omgaan met de schaarse ruimte? En hoe draagt goede architectuur hieraan bij? Hoe kun je de stijgende woonvraag en het duurzaam ruimtegebruik op elkaar afstemmen? Is het enkel een kwestie van (her)verdelen van de ruimte of gaat het om het vastleggen van prioriteiten?

In dit Cahier #3 Duurzaam ruimtegebruik leest u de verslaglegging van de lezingenreeks Less is more – minder ruimte vraagt om meer architectuur.