Duurzame transformatie

Hoe maken we de bestaande gebouwde omgeving geschikt voor de toekomst? Hoe kunnen de geschiedenis en de verhalen van een plek bijdragen aan een hogere kwaliteit? Hoe blazen we nieuw leven in bestaande structuren? En op welke manier geven we die veranderingsprocessen duurzaam vorm? Op deze vragen zochten AR-TUR en Kamp C antwoorden tijdens de lezingenreeks in 2015. We verkenden duurzame transformaties op diverse schaalniveaus: gebouw en landschap, dorpskern, verkaveling, industriesite en interieur. Cahier #5 Duurzame transformatie bevat het verslag van de lezingenreeks Duurzame transformatie en het afsluitende debat, waarin de sprekers met elkaar in gesprek gingen over een visie voor de toekomst.