Opdrachtgeverschap

Wat betekent goed opdrachtgeverschap? Hoe komen we tot kwaliteit in architectuur in het algemeen en van overheidsopdrachten in het bijzonder? Op deze en andere vragen probeerde AR-TUR in 2013 en 2014 samen met ontwerpers, gebruikers en opdrachtgevers een antwoord te vinden. Cahier #4 Architectuurkwaliteit en opdrachtgeverschap bevat de verslaglegging van de activiteiten in het inspiratietraject Opdrachtgeverschap.