Aftrap van Kempenlab 3 Wijkrenovatie

Veel sociale woonwijken zijn dringend aan renovatie toe. Dat is een complexe opgave. Hoe kiezen we een kwalitatieve en duurzame aanpak? Hoe houden we de aanpak betaalbaar, zetten we de kwaliteit van wonen centraal en hebben we tegelijkertijd oog voor de erfgoedwaarde van de wijken?

In het Kempenlab gaat AR-TUR aan de slag met deze opgave. Twee moderne wijken in de Kempen zijn onze experimenteergrond: de Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol. Met huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen gaan we in gesprek over scenario’s voor de toekomst.

De eerste bijeenkomsten van het Kempenlab waren het wijkenbezoek op 21 september en de workshop ‘nulmeting’ op 27 september. Bekijk de foto’s van de bijeenkomsten hieronder (fotograaf: Bart Van der Moeren).

Inmiddels vond ook de eerste bijeenkomst met de stuurgroep plaats. Daarin zetten we met vertegenwoordigers van de huisvestingsmaatschappijen en gemeentes van de twee casussen, en met de VMSW en BouwhulpGroep de lijnen van het lab uit. We werken nu aan enkele deelonderzoeken. Het Kempenlab loopt verder in 2019 met workshops en andere activiteiten. In cocreatieve sessies bouwen we expertise op en gaan we op zoek naar duurzame toekomstscenario’s.

Wijkenbezoek – vrijdag 21 september (9u30 – 17u30)

We bezoeken de Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol. We bespreken de ontstaansgeschiedenis en de vraagstukken van dit moment.

Programma:

 • 09u00 Ontvangst in de Blijde Boodschapkerk in de Parkwijk, Turnhout
  Ingang achterzijde aan Lode Peetersplantsoen
 • 09u30 Introductie door AR-TUR
 • 10u00 Wandeling door Parkwijk
  Al wandelend voeren we samen het gesprek over de uitdagingen en kwaliteiten van de Parkwijk. Hugo Meeus (Stad Turnhout), Mieke Machielsen (Sociale Huisvestingsmaatschappij De Ark), een erfgoeddeskundige en bewoners delen hun kennis en ervaringen.
 • 12u00 Verplaatsing naar Mol
  De verplaatsing van Turnhout naar Mol is met eigen vervoer, we doen ons best carpoolplaatsen te organiseren.
 • 13u00 Lunch in zaal Postelarenweg 74, Mol
 • 13u45 Toelichting door AR-TUR en BouwhulpGroep
 • 14u00 Wandeling door Egelsvennen
  Erik Schoofs (Molse Bouwmaatschappij voor de Huisvesting), de gemeente, een erfgoeddeskundige en bewoners delen hun kennis en ervaringen over de uitdagingen waar de wijk voor staat.
 • 16u30 Conclusies en gesprek, zaal Postelarenweg
 • 17u30 Einde

Aanmelden: Deelname is gratis.

Workshop Nulmeting – donderdag 27 september (12u00 – 17u30)

Huisvestingsmaatschappijen, particuliere eigenaars, bewoners, lokale overheden, ontwerpers, erfgoeddeskundigen, experten en andere geïnteresseerden gaan gezamenlijk rond de tafel. We brengen de kwaliteiten, kansen, uitdagingen en ideeën voor de wijken in kaart. Deze workshop vindt plaats in de Parkwijk in Turnhout, maar we werken rond beide wijken.

Locatie: Blijde Boodschapkerk in de Parkwijk, Turnhout. Ingang achterzijde aan Lode Peetersplantsoen.

Programma:

 • 12u00 Ontvangst met lunch
 • 13u00 Introductie door AR-TUR
 • 13u30 Presentatie door BouwhulpGroep (Eindhoven)
 • 14u00 Workshop in groepen
  Hoe zien de wijken Parkwijk en Egelsvennen er vandaag uit? Wat betreft beeldkwaliteit en leefbaarheid, gebruik en comfort, beheer en onderhoud? Welke opgaven zijn er? Welke kansen en uitdagingen zien we?
 • 16u30 Terugkoppeling, conclusies en hoe verder
 • 17u30 Einde

Aanmelden: Deelname is gratis.

Partners

AR-TUR werkt in dit Kempenlab met onder meer de sociale huisvestingsmaatschappijen de Ark en de Molse Bouwmaatschappij, de Provincie Antwerpen, de BouwhulpGroep en het Vlaams Architectuurinstituut (Architectuurarchief Vlaanderen).

Het Kempenlab loopt verder in 2019 met ontwerpend onderzoek, workshops en andere activiteiten. In cocreatieve sessies bouwen we expertise op en gaan we op zoek naar duurzame toekomstscenario’s.

Aanmelden

Deze activiteiten hebben plaatsgevonden in september 2018. Heb je suggesties of weet je mensen die niet mogen ontbreken bij het vervolg van dit Kempenlab? Laat het ons zeker weten via info@ar-tur.be.

Parkwijk in Turnhout. Foto: Lander Loeckx
Wijk Egelsvennen in Mol. Foto: inventaris.onroerenderfgoed.be