Artikel 'Wijkmotor' in Ruimte 45

Twintig jaar. Zo weinig tijd denkt Vlaanderen nodig te hebben om 90 procent van alle woningen te laten voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen en quasi alleen nog duurzame gebouwen over te houden. De opgave is enorm en bestaat voor een groot deel uit de renovatie van het bestaande patrimonium. In het Kempenlab ging AR-TUR aan de slag met de specifieke uitdagingen voor de renovatie van sociale woonwijken met een zekere erfgoedwaarde. Het resultaat is de Wijkmotor, een werkmodel om wijkkapitaal in beeld te brengen en om te zetten in wijkwinst.

Voor het nieuwste nummer van magazine RUIMTE 45 (april 2020) van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) schreven Edith Wouters en Evelien Pieters van AR-TUR een bijdrage. In het artikel ‘Wijkmotor – Drijvende kracht voor verduurzaming van woonwijken’ schrijven ze over het werkmodel dat resulteerde uit Kempenlab Wijkrenovatie.

Ruimte

Dit artikel verscheen in het tijdschrift RUIMTE 45 (april 2020) – www.vrp.be. Het nummer bevat verder onder meer een themadossier over GECORO’s en een artikel over stadsontwikkelingsproject Turnova in Turnhout.

Kempenlab Wijkrenovatie

In het Kempenlab Wijkrenovatie ging AR-TUR aan de slag rond de verduurzaming van (sociale) woonwijken. Twee moderne wijken in de Kempen waren onze experimenteergrond: de Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol. Met huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen gingen we in gesprek over scenario’s voor de toekomst. Het traject resulteerde in een werkmodel met aanbevelingen, dat aanknopingspunten biedt voor een toekomstgerichte aanpak: de Wijkmotor.

De bevindingen publiceerden we in CAHIER #9 Wijkmotor. Je kunt het gratis downloaden of een gedrukt exemplaar bestellen.

AR-TUR werkte in dit Kempenlab met onder meer de sociale huisvestingsmaatschappijen de Ark en de Molse Bouwmaatschappij. Het traject kwam tot stad met steun van de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid.