Bewonersverhalen Kempenlab Wijkrenovatie

Tijdens het Kempenlab Wijkrenovatie gingen we op zoek naar de ervaringen van de bewoners van Egelsvennen in Mol en Parkwijk in Turnhout. Kristien Vastenavondt voerde gesprekken met huurders en private woningeigenaars. In CAHIER #9 Wijkmotor vind je een samenvatting van de interviews met conclusies. Lees via onderstaande link de uitgebreide versies van de interviews.

Verhalen vanuit de buik van de wijk

Met de bewonersverhalen leggen we ons oor te luisteren bij de eigenaars, huurders en gebruikers van de wijk. Hoe ervaren zij het ‘wonen’ hier en hoe hebben ze de wijk door de jaren heen zien veranderen? In hoeverre hebben ze hun woning naar hun hand gezet, en welke noden schuilden daaronder? Wat betekent de openbare ruimte voor hen en hoe wordt ze gebruikt?

Doorheen de verschillende verhalen leren we hoe bewoners ‘architectuur’ ervaren, wat hen bindt met hun wijk en wat hun grootste ergernissen zijn. Ze geven een inkijk in het sociale leven, de ‘gewoonheid’ van wonen, de veranderende context en de toekomstwensen. Geen blik van bovenaf, maar vanuit de buik van de wijk.

Teksten en beelden door Kristien Vastenavondt.

Kempenlab Wijkrenovatie

In het Kempenlab Wijkrenovatie ging AR-TUR aan de slag rond de verduurzaming van (sociale) woonwijken. Twee moderne wijken in de Kempen waren onze experimenteergrond: de Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol. Met huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen gingen we in gesprek over scenario’s voor de toekomst. Het traject resulteerde in een werkmodel met aanbevelingen, dat aanknopingspunten biedt voor een toekomstgerichte aanpak: de Wijkmotor.

De bevindingen publiceerden we in CAHIER #9 Wijkmotor. Je kunt het gratis downloaden of een gedrukt exemplaar bestellen.

AR-TUR werkte in dit Kempenlab met onder meer de sociale huisvestingsmaatschappijen de Ark en de Molse Bouwmaatschappij. Het traject kwam tot stad met steun van de Provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid.