De Wijkmotor: het vervolg

In het Kempenlab Wijkrenovatie ontwikkelden we de Wijkmotor. Inmiddels wordt er op diverse plekken verder gewerkt met het werkmodel.

Studentenwerk VUB

AR-TUR presenteerde de Wijkmotor aan studenten Stedenbouw en Ruimtelijke Planning van de VUB in het kader van de ontwerpstudio ‘Re-conceptualizing the right to housing from a spatial perspective – Designerly research on housing commons in Cureghem’.

Vanuit de diverse perspectieven van initiatiefnemers van woonprojecten onderzochten de studenten hoe betaalbaar wonen in Kuregem te linken aan stedelijke duurzaamheidstransities. De Wijkmotor bleek daarvoor een inspirerende methodiek.

Delta Atelier

De Wijkmotor was tevens onderwerp van gesprek tijdens de werksessies over energiewijken in de online conferentie van het Delta Atelier. Dit platform startte tijdens de IABR2018 (Internationale Architectuurbiënnale Rotterdam) onder leiding van Architecture Workroom Brussels en in samenwerking met het Atelier Rijksbouwmeester, het Team Vlaams Bouwmeester.

Vervolgtraject Wijkmotor

Ook AR-TUR zit niet stil. We werken achter de schermen aan de doorontwikkeling van de Wijkmotor in de praktijk in samenwerking met onder meer de Molse Maatschappij voor de Huisvesting en de VMSW. We zetten opnieuw wijk Egelsvennen in Mol in als pilootproject voor de verduurzaming van sociale woonwijken in Vlaanderen.

De Wijkmotor is een werkmodel waarmee wijkkapitaal in de vorm van mensen, tools en middelen kan worden omgezet in meerwaarde voor de wijk. Die wijkwinst kan zich manifesteren op economisch en sociaal vlak, maar genereert ook een grotere omgevingskwaliteit en een groter comfort van de woningen.