Eerste mini-games om duurzame mobiliteit te stimuleren van start

In het Kempenlab Zorgzame mobiliteit onderzoeken AR-TUR, UHasselt en Gemeente Nijlen of we via een spelmethodiek een meer duurzame en zorgzame mobiliteit kunnen stimuleren. De eerste spelfase loopt deze zomer. Meemakers uit Nijlen bevragen lokale ondernemers over het winkelen van straks via een mini-game. De bedoeling is om de lokale ondernemers uit te dagen om individueel autoverkeer te verminderen en tegelijk de levenskwaliteit van mensen met diverse noden, de persona’s uit het spel, te verbeteren. In het najaar zullen de geformuleerde toekomstscenario’s worden getest op locatie.

Voor het nieuwe openbaar vervoerplan in de Kempen worden objectieve data van tellingen, verplaatsingsstromen uit verkeersmodellen en bestaande mobiliteitsplannen en studies gebruikt. De belangrijkste parameter was het aantal verplaatsingen binnen de regio. Het vervoer op maat heeft als doel de 'gaten' van het efficiënte kernnet op te vullen, maar daarbij moeten uiteraard prioriteiten worden gesteld. Voor de laatste kilometers focust het vervoerplan sterk op de fiets als verplaatsingsmiddel. Nijlen zette hier de voorbije jaren al sterk op in met het project ‘Nijlen fietst de wereld rond’. Een vaak onderbelicht probleem in rurale regio’s is echter de vervoersarmoede. Niet iedereen beschikt immers over een auto en niet elke verplaatsing is geschikt met de fiets.

Het traject zoekt manieren om basisvoorzieningen op een duurzame wijze binnen het bereik te brengen van mensen die minder mobiel zijn. Denk aan de minder kapitaalkrachtige bewoner die niet met de auto kan rijden, aan een groot gezin of aan de ‘groene weduwe’ die alleen woont in de verkaveling. In het participatieve traject van de Gemeente Nijlen in aanloop naar hun nieuwe mobiliteitsplan werden kansen gezien voor de lokale ondernemers. Zij kunnen zichzelf in de veranderende wereld van e-commerce en grote spelers heruitvinden en sterker te maken.

De proeftuin die de Gemeente Nijlen dit najaar opzet in Bevel, hun meest rurale dorp, biedt een uitgelezen kans om de lokale ondernemers uit te dagen om mee te denken en te experimenteren met het winkelen van straks.

Partners

In het Kempenlab Zorgzame mobiliteit onderzoekt AR-TUR samen met de faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt en met de Gemeente Nijlen hoe een uitdagende spelaanpak kan bijdragen aan een mental shift. En hoe we gebruikers kunnen betrekken om een zorgzame mobiliteit te stimuleren in regio’s die slecht ontsloten zijn. Het project is ondersteund met een projectsubsidie van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken.