Infomarkt voor bewoners Egelsvennen

Op 17 juni waren de buurtbewoners van Egelsvennen welkom op een infomarkt. Ze vertelden over hun ideeën voor de inrichting van de wijk, over verhalen van vroeger en kregen uitleg over de renovatie van een proefwoning in de wijk. De infomarkt was deel van het traject Wijkmotor Egelsvennen, dat als duurzaam renovatietraject de troeven van de wijk wil inzetten om meerwaarde te creëren voor de bewoners.

Egelsvennen werd in 1973 uitgeroepen tot de ‘Mooiste wijk van België’. De woningen en de open ruimte zijn 50 jaar geleden in samenhang en als een geheel ontworpen. Deze sociale woonwijk met erfgoedwaarde is vandaag aan renovatie en verduurzaming toe. Hoe kan de wijk een nieuw toekomstverhaal krijgen? Met het pilootproject Wijkmotor Egelsvennen willen AR-TUR en vele partners de wijkrenovatie op een brede manier benaderen. De Wijkmotor stimuleert een aanpak waarin alle partners samenwerken. Er wordt daarbij gezamenlijk op zoek gegaan naar een toekomstverhaal voor de wijk met win-win-oplossingen en aandacht voor kwaliteitsbewaking.

Foto's: Pieter de Ruijter.