Minigame 1 van start tijdens Kempenlab Zorgzame Mobiliteit in Nijlen

In het Kempenlab Zorgzame mobiliteit onderzoeken AR-TUR, UHasselt en Gemeente Nijlen of we via een spelmethodiek een meer duurzame en zorgzame mobiliteit kunnen stimuleren. De eerste spelfase liep deze zomer. Meemakers uit Nijlen bevroegen lokale ondernemers over het winkelen van straks via een mini-game.

Bedoeling van de game: de lokale ondernemers uitdagen om individueel autoverkeer te verminderen en tegelijk de levenskwaliteit van mensen met diverse noden, de persona’s uit het spel, te verbeteren. In het najaar zullen de geformuleerde toekomstscenario’s worden getest op locatie. De proeftuin die de gemeente Nijlen dit najaar opzet in Bevel biedt een uitgelezen kans om de lokale ondernemers uit te dagen om mee te denken en te experimenteren met het winkelen van straks.

Partners

In het Kempenlab Zorgzame mobiliteit onderzoekt AR-TUR samen met de faculteit Architectuur en Kunst van de UHasselt en met de Gemeente Nijlen hoe een uitdagende spelaanpak kan bijdragen aan een mental shift. En hoe we gebruikers kunnen betrekken om een zorgzame mobiliteit te stimuleren in regio’s die slecht ontsloten zijn. Het project is ondersteund met een projectsubsidie van het Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Foto's: Teresa Palmieri