Traject wijkmotor moet van Egelsvennen opnieuw de 'mooiste wijk van België' maken

Van Egelsvennen opnieuw de ‘Mooiste wijk van België’ maken, dat is de ultieme droom en het ambitieuze doel van Wijkmotor Egelsvennen. De Wijkmotor wil als duurzaam renovatietraject de troeven van de wijk inzetten om een extra meerwaarde te creëren voor de bewoners. Op 17 juni zijn alle buurtbewoners welkom op een infomarkt waarin de aanpak van het renovatietraject geschetst wordt. Enerzijds gaat het om een renovatie die ervoor zorgt dat de woningen aan de hedendaagse comforteisen voldoen en het openbaar domein een opwaardering krijgt. Anderzijds gaat het om het vrijwaren en herstellen van de bijzondere architecturale waarde van de wijk.

Egelsvennen werd in 1973 door voormalig staatssecretaris voor streekeconomie Dhoore uitgeroepen tot de ‘Mooiste wijk van België’. De woningen en de open ruimte zijn 50 jaar geleden in samenhang en als één geheel ontworpen. Deze sociale woonwijk met erfgoedwaarde is vandaag aan renovatie en verduurzaming toe. De woningen zijn bijvoorbeeld onvoldoende geïsoleerd en voldoen niet meer aan de hedendaagse comforteisen. Dit is echter meer dan alleen een technische opgave.

Wijkmotor Egelsvennen

Hoe kan de wijk een nieuw toekomstverhaal krijgen? Met het pilootproject Wijkmotor Egelsvennen wil AR-TUR de wijkrenovatie op een zeer brede manier benaderen. Via dit traject gaat AR-TUR in gesprek met inwoners (zowel eigenaar als huurders), professionelen en maatschappelijke actoren die betrokken zijn bij ruimtelijke kwaliteit. De Wijkmotor stimuleert een aanpak waarin alle partners samenwerken. Er wordt daarbij gezamenlijk op zoek gegaan naar een toekomstverhaal voor de wijk met win-win-oplossingen en aandacht voor kwaliteitsbewaking.

Stapsgewijze aanpak

De Wijkmotor is een traject dat stap voor stap verloopt. We starten met een infomarkt voor bewoners op 17 juni 2021. Buurtbewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging in de brievenbus.

Voorbeeldproject voor andere Vlaamse woonwijken

De gezamenlijke zoektocht naar de elementen die nodig zijn om opnieuw de ‘Mooiste wijk van België’ te worden, kan een belangrijk voorbeeldproject zijn om de renovatie van andere gelijkaardige woonwijken in Vlaanderen op een kwalitatieve manier aan te pakken.

Samenwerkingsverband

In 2018 en 2019 ging AR-TUR in het Kempenlab Wijkrenovatie aan de slag rond het vraagstuk van het kwalitatief verduurzamen van modernistische woonwijken. We presenteerden het werkmodel van de Wijkmotor als een voorlopig resultaat. In 2021 gaan we aan de slag om de Wijkmotor in Egelsvennen in Mol te beproeven in de praktijk.

De partners van het project zijn de Molse Bouwmaatschappij, Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Agentschap Onroerend Erfgoed, KU Leuven (Els Van de Moortel, PhD-kandidaat), Kamp C, Gemeente Mol. De provincie Antwerpen ondersteunt dit traject met een projectsubsidie kwaliteitsvol wonen.

Foto: Bart Van der Moeren