Verslag werk- en studiedag Wijkmotor

Veel sociale woonwijken zijn dringend aan verduurzaming toe. Dat is een complexe opgave. Zeker wanneer de wijk erfgoedwaarde heeft. De werk- en studiedag Wijkmotor was de (voorlopige) afsluiting van het Kempenlab Wijkrenovatie. Huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen gingen in gesprek.

Op dinsdag 1 oktober hoorden we over inspirerende concepten die een wijkaanpak kunnen aanzwengelen. Kristien Vastenavondt ging in opdracht van AR-TUR op zoek naar het perspectief van de bewoners. AR-TUR lanceerde de Wijkmotor, een werkmodel waarmee wijkkapitaal in de vorm van mensen en middelen kan worden omgezet in meerwaarde voor de wijk, de wijkwinst. We bespraken hoe de Wijkmotor een drijvende kracht kan zijn voor de verduurzaming van (sociale) woonwijken?

De bevindingen van de studiedag en het Kempenlab Wijkrenovatie publiceren we eind 2019 in een cahier. Hieronder kun je alvast de foto’s van de studiedag bekijken.

Foto’s: Evenbeeld