Wijkmotor Egelsvennen in magazine Woonwoord

interview met Edith Wouters, Erik Schoofs en Karina Van Herck

"We willen aantonen dat alle bewoners samen een sterker verhaal kunnen vertellen." Edith Wouters van AR-TUR gaf samen met Erik Schoofs van de Molse Bouwmaatschappij en Karina Van Herck van het Agentschap Onroerend Erfgoed een interview aan het magazine Woonwoord van de VMSW over de aanpak van de renovatie van de wijk Egelsvennen. Een integraal masterplan dat energie, erfgoed en samenleven combineert, moet de wijk een nieuw elan geven.

In het 61ste nummer van Woonwoord van VMSW, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, wordt de renovatie van de woonwijk Egelsvennen in Mol als pilootproject opgenomen. Edith vertelt in het interview onder andere over de Wijkmotor die een aanpak stimuleert waarin alle partners samenwerken. “Omdat er duidelijk een actualisering nodig is, zijn wij al enkele jaren bezig met de Wijkmotor. Dat werkmodel stimuleert een gezamenlijke aanpak voor de wijk van de SHM, het lokale bestuur en de private eigenaars. Het bevordert evenzeer de zoektocht naar koppelkansen en een duurzaam beheer. Met AR-TUR vervulden we tijdelijk de rol van wijkregisseur, met de expliciete ambitie om die rol door te geven. De Molse Bouwmaatschappij heeft een eerste modelwoning gerenoveerd en we stellen momenteel een masterplan op voor de toekomst van de wijk.

Het masterplan zal niet alleen kijken naar de ruimtelijkheid van de wijk, maar ook naar de onderliggende stromen die zo’n wijk doen werken. Qua renovatie liggen er bijvoorbeeld enorm veel kansen in een collectieve aanpak. Er zijn natuurlijk fondsen en subsidies die financieel helpen. Maar een grote troef is dat één grote eigenaar, de SHM, al meer dan de helft van de woningen gaat renoveren. Ideaal zou zijn dat de eigenaars ook van dat schaalvoordeel profiteren. Is een groepsaankoop voor sommige materialen mogelijk? Kunnen ze hun woning mee renoveren? Of kunnen ze hun te renoveren woning ruilen tegen een gerenoveerde woning? Dat zijn erg complexe vragen waarop we een antwoord proberen te bieden.

Het volledige artikel lees je in het - zowel online als gedrukte - magazine Woonwoord, of via deze link. © Woonwoord van VMSW, Marie Swyzen (tekst), Joost Joossen (fotografie)