Wijkmotor Egelsvennen kan van start gaan dankzij projectsubsidie van Provincie Antwerpen

In 2018 en 2019 ging AR-TUR in het Kempenlab Wijkrenovatie aan de slag rond het vraagstuk van het kwalitatief verduurzamen van modernistische woonwijken. We presenteerden het werkmodel van de Wijkmotor als een voorlopig resultaat. In 2021 gaan we aan de slag om de Wijkmotor in Egelsvennen in Mol te beproeven in de praktijk. De provincie Antwerpen ondersteunt dit traject met een projectsubsidie kwaliteitsvol wonen.

Meer dan 200 sociale woonwijken met erfgoedwaarde in Vlaanderen, en evenveel met lokaal belang, moeten dringend verduurzaamd worden. De stedenbouw, architectuur en aanleg van het openbaar domein werden vaak als één geheel ontworpen, en het geheel heeft inmiddels erfgoedwaarde. Het woningeigendom geraakte gaandeweg verspreid over de huisvestingsmaatschappij (SHM) en private eigenaars. Het publieke domein kwam in handen van het lokale bestuur dat vaak moeite heeft het te onderhouden. De wijkgemeenschappen verwaterden; oorspronkelijke bewoners en nieuwkomers leven vaak langs elkaar heen.

De Wijkmotor pleit voor een integrale aanpak van de verduurzaming van (sociale) woonwijken, waarin álle stakeholders en eigenaars samenwerken en op zoek gaan naar win-win-oplossingen. De Wijkmotor is een werkmodel dat wijkkapitaal in de vorm van mensen, tools en middelen in beeld brengt en dit omzet in meerwaarde voor de wijk. Die wijkwinst kan zich manifesteren op economisch en sociaal vlak, maar genereert ook een grotere woonkwaliteit wat betreft comfort van de woningen én omgevingskwaliteit.

De partners van het project zijn de Molse Bouwmaatschappij, de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), Agentschap Onroerend Erfgoed, KU Leuven (Els Van de Moortel, PhD-kandidaat), Kamp C, Gemeente Mol en Provincie Antwerpen.