Workshops Kempenlab Wijkrenovatie

Veel sociale woonwijken zijn dringend aan verduurzaming toe. Dat is een complexe opgave. Hoe kiezen we een kwalitatieve en ook betaalbare aanpak? En hoe zetten we de kwaliteit van wonen centraal en hebben we tegelijkertijd oog voor beeldkwaliteit en de erfgoedwaarde van de wijken? Op 5 april organiseerden we een scenarioworkshop van Kempenlab Wijkrenovatie. Daarin deden Bovenbouw architectuur en Veldwerk architecten een eerste voorzet van hun ontwerpend onderzoek en gingen we in gesprek over toekomstscenario’s voor de voorbeeldcasussen Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol.

Naar aanleiding van de resultaten van die eerste workshop, hebben we besloten de in juni geplande tweede workshop anders in te richten. De mix van sociale huurwoningen en private koopwoningen blijkt een van de voornaamste uitdagingen om in de casuswijken tot een wijkrenovatieplan te komen. In de zoektocht van het Kempenlab kiezen we er nu eerst voor in klein comité in gesprek te gaan met private woningeigenaars. In het najaar organiseren we opnieuw een gesprek met een bredere groep stakeholders, waarbij iedereen van harte welkom is. De workshop die gepland stond op 13 juni gaat dus niet door.

Strategieën van wijkaanpak

Op 5 april vond de eerste scenarioworkshops plaats. Daarin deden Bovenbouw architectuur en Veldwerk architecten een eerste voorzet van hun ontwerpend onderzoek. Een verslag van die workshop volgt binnenkort.

Op vraag van AR-TUR doen Bovenbouw architectuur en Veldwerk Architecten ontwerpend onderzoek naar mechanismes en strategieën waarmee de wijken op een kwalitatieve wijze kunnen evolueren.

Eerder werkte Bovenbouw Architectuur in opdracht van de Vlaams Bouwmeester aan een reconversiestrategie voor een verkavelingswijk in Wondelgem. Ze werkten een aanpak uit waarbij via een financieel vereveningsmodel winsten uit verdichting gedeeltelijk opnieuw geïnvesteerd worden in maatschappelijke winsten voor de wijk: open ruimte of publieke voorzieningen. Een rollend wijkfonds en wijkregisseur sturen het het transitieproces aan.

Dit denken in mechanismes voor een wijkaanpak over versnipperde eigendomsstructuren en voor maatschappelijke winsten, testen ze nu uit op de sociale woonwijken waaraan we werken in dit Kempenlab.

Scenarioworkshop

Tijdens de workshop op vrijdag 5 april gingen we in gesprek over de eerste bevindingen van het ontwerpend onderzoek. Onder meer de omgang met beeldkwaliteit, versnipperd eigendom en het openbaar domein komen aan bod. Op donderdag 13 juni zetten we dit een stap verder.

Jouw ervaring en expertise is onmisbaar, of je nu bewoner bent of beleidsmaker, architect, stedenbouwkundige, deskundige op het gebied van erfgoed, sociale huisvesting, projectontwikkeling, wetgeving, renovatie, duurzaamheid, …, of anderszins geïnteresseerde. Door alle dromen, ideeën en kennis samen te leggen, kunnen we tot vernieuwende inzichten komen.

Workshop Nulmeting

Bewonersverhalen en gebruik in beeld

Sinds de eerste bijeenkomsten in september, waarin we de wijken en hun uitdagingen in beeld brachten (het verslag lees je hier), startten we enkele deelonderzoeken. Naast het ontwerpend onderzoek van Bovenbouw architectuur en Veldwerk Architecten, verzamelt auteur-architect Kristien Vastenavondt bewonersverhalen en brengen fotografen Sofie Nagels, Toon De Clerck en Rudi Rombouts het gebruik van de wijken in beeld. Ook de eerste bevindingen van deze projecten bieden inzichten voor ons gesprek.

Op dinsdag 14 mei organiseerden we een lezingavond met inspirerende voorbeeldprojecten. Het verslag hiervan vind je binnenkort online.

Egelsvennen Mol

Kempenlab Wijkrenovatie

In het Kempenlab Wijkrenovatie gaat AR-TUR aan de slag rond de verduurzaming van (sociale) woonwijken. Twee moderne wijken in de Kempen zijn onze experimenteergrond: de Parkwijk in Turnhout en Egelsvennen in Mol. Met huisvestingsmaatschappijen, beleidsmakers, ontwerpers, deskundigen, bewoners en andere betrokkenen gaan we in gesprek over scenario’s voor de toekomst.

De eerste bijeenkomsten van het Kempenlab waren het wijkenbezoek op 21 september en de workshop ‘nulmeting’ op 27 september. Het verslag geeft een weerslag van de opgehaalde ervaringen en bijdragen van de aanwezigen.

Partners

AR-TUR werkt in dit Kempenlab met onder meer de sociale huisvestingsmaatschappijen de Ark en de Molse Bouwmaatschappij, de Provincie Antwerpen en het Vlaams Architectuurinstituut (Architectuurarchief Vlaanderen).

Ideeën?

Heb je suggesties of weet je mensen die niet mogen ontbreken bij het vervolg van dit Kempenlab? Laat het ons zeker weten via info@ar-tur.be.